Corporatieprogramma 2018

Jaarlijks stelt Platform31 een corporatieprogramma op met daarin de activiteiten die voor corporaties interessant zijn. We bepalen het programma op basis van gesprekken met partners en in samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit vijf corporatiemedewerkers. Indien relevant leggen we verbindingen met andere partijen, zoals het ministerie, gemeenten, particuliere verhuurders of adviesbureaus. U kunt aan een of meerdere activiteiten deelnemen. Een deel van de activiteiten is exclusief voor partners.

Platform31 onderscheidt vier trends voor 2018: verbetering woningstelsel,
samenleving verandert sneller dan de stad, veranderende doelgroep en
verduurzaming gebouwde omgeving.

U leest hier meer over in de folder die hieronder is te downloaden.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan een van onze projecten of wenst u uitgebreidere of juist meer specifieke informatie over relevante projecten die buiten het corporatieprogramma vallen, maar waarvan de uitkomsten interessant kunnen zijn voor uw corporatie, neem dan contact op met: Anouk Corèl, 06 83 17 14 95 of via anouk.corel@platform31.nl