BNG Bank

BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. We verstrekken krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden.

De belangrijkste klantengroepen van de bank zijn gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen.

Diensten

BNG Bank is de belangrijkste financier van investeringen op het gebied van maatschappelijk vastgoed, infrastructuur, ruimtelijke projecten en verduurzaming die door gemeenten en woningcorporaties worden gerealiseerd. Duurzaamheid vormt een belangrijk uitgangspunt voor de activiteiten van BNG Bank.

Bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en opwekking van duurzame hernieuwbare energie gaat het om verdienmodellen met een lange terugverdientijd. Gericht op de lange termijn past zowel bij de klanten als bij BNG Bank zelf.

Eventueel recent werk dat u onder de aandacht wilt brengen:
Kijk voor mooie (MVO-)projecten op https://www.bngbank.nl/mvo en voor inhoudelijke artikelen op www.bngbank.nl/bg.Praktische informatie

BNG Bank kleur

Masja Brouwer / René Goorden
Koninginnegracht 2,
2514 AA Den Haag
070 3750 750

mc@bngbank.nl
www.bngbank.nl
@bngbank