BDO

Onze belofte: nieuwe perspectieven

In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe spelregels geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering. En met open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen. Mogelijkheden in de samenleving, het klimaatbeleid en het sociale domein.

Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO haar klanten wil bieden. En kan bieden, dankzij onze unieke combinatie van lokale marktkennis en een groot netwerk. Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt graag om vanuit een andere invalshoek naar de business te kijken. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

Diensten

BDO draagt actief bij aan het realiseren van de Platform31-projecten en -doelstellingen. Als partner van Platform31 lichten wij graag de hieronder genoemde diensten toe. Verder is het goed te weten dat wij klanten met een breed scala aan dienstverlening ondersteunen.

  1. Vastgoedverduurzamingsmodel woningcorporaties
    Het verduurzamen van het corporatiebezit is als het bedrijfseconomisch verantwoord gedaan wordt een complex proces. Als corporaties dit complexe proces ‘goed’ weten te managen dan betekent dat lagere woonlasten (betaalbaarheid), een beperktere impact op uw financiële positie en een bijdrage aan een beter milieu. BDO, Innoforte en Trevian hebben een verduurzamingsmodel ontwikkeld. Corporaties en vastgoedbeleggers die dit model hanteren doorlopen de juiste stappen in de juiste volgorde om te komen tot de best mogelijk beslissingen bij de transitie naar een duurzaam (woning)bezit.
  2. Programma-management energietransitie gemeenten
    Gemeenten hebben massaal de ambitie om te transformeren in een energieneutrale regio. Alle benodigde energie wordt dan duurzaam opgewekt. Een enorme en complexe opgave: het betekent dat de gehele gebouwde omgeving inclusief ondergrond moet worden getransformeerd. Zonder bovenliggende partij ligt de samenwerkingsopdracht bij gemeenten, netwerkbedrijven, grote industrie, corporaties, warmtebedrijven en particuliere eigenaren. BDO verzorgt het programma-management en brengt het caldomusrekenmodel in.
  3. Sociaal domein
    Gemeenten zijn met de transitie van de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet verantwoordelijk voor een goede en integrale zorg en ondersteuning van de inwoners. Dit is een complexe opdracht omdat de transities gepaard zijn gegaan met financiële kortingen én de opdracht om de ondersteuning dichtbij en integraal aan inwoners te bieden. Dit vraagt om monitoring en sturing én het vermogen om de zorg en ondersteuning te transformeren. De adviseurs van BDO hebben inhoudelijke, financiële, organisatorische en veranderkundige kennis en expertise. Zij zijn in staat de complexe (veranderings-) opgaven te ondersteunen en begeleiden alsmede in het politiek-bestuurlijke krachtenveld te opereren.

Actueel


logo-BDO


BDO

Postbus 4053
3502 HB Utrecht

Telefoon
+31 6 26 60 26 52

E-mail
Pieter.de.Boer@bdo.nl

Twitter
@BDONederland

Website
www.bdo.nl