Areaal Ruimtelijk Economisch Advies


Areaal Advies biedt adviezen en oplossingen voor ruimtelijk-economische vraagstukken. Dit altijd vanuit een onafhankelijke zienswijze. Zo scheppen we helderheid in soms complexe vraagstukken op het gebied van ruimtelijke economie, gebiedsmanagement en vastgoedbeheer.

Over Areaal Advies

Onze adviezen zijn niet alleen gebaseerd op ‘tellen en meten’. We hebben ook oog voor aspecten die niet in cijfers te vangen zijn. We werken altijd aan draagvlak onder betrokkenen en aan financiële en politieke haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Met een goed en deskundig team werken we flexibel en creatief. Dat komt ook terug in de inhoud én vorm van onze adviezen en rapportages. We voelen ons betrokken en verantwoordelijk.

Onze diensten

Onze klanten zijn overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars en grote detailhandelsorganisaties. Omdat wij weten wat de belangen zijn van verschillende partijen, benaderen we problemen vanuit verschillende invalshoeken. Zo analyseren we en komen we met werkbare oplossingen.

Areaal Advies biedt de volgende diensten aan:

  • Ruimtelijk-economisch onderzoek en advies
  • Gebiedsmanagement
  • Vastgoedbeheer
  • Interimmanagement en organisatieadvies
  • Projectmanagement
  • Interimwerkzaamheden

Recent werk

Areaal Advies heeft recent een roulatierooster gemaakt voor de pilot voedselwagens in de gemeente Amsterdam. Daarnaast is in de Rotterdamse Noorderboulevard een krachtenveldanalyse uitgevoerd.

Ook schreven we mee aan de publicatie ‘’Winkelgebied van de toekomst, lessen voor de praktijk’’ van Platform31 en leveren we op interimbasis een bijdrage aan het toeristisch-economisch beleid van de gemeente Delft.
Areaal Logo-factuur 185


Bezoekadres
Driebergseweg 26
3708 JC ZEIST

Telefoonnummer
0343 880 960

E-mail
info@areaaladvies.nl

Twitter
@AreaalAdvies

http://areaaladvies.nl

blogs van onze partners

Schaken met centrumfuncties

Pimm Terhorst

Het is belangrijk dat men het centrum begrijpt. Inzicht in het ruimtelijk en economisch functioneren is daarbij onmisbaar.

Lees verder