Adviesbureau Tonnaer


Door de combinatie van juridische, beleidsmatige, planologische en stedenbouwkundige ervaring en expertise is juridisch adviesbureau Tonnaer Adviseurs in omgevingsrecht dé partner in de advisering voor overheden, bedrijven en particulieren.

Tonnaer Adviseurs is sinds kort partner geworden van Platform31. Als partner zullen zij betrokken worden bij projecten van Platform31. Vanuit vaardigheden en expertise van beide kanten zal invulling gegeven worden aan de partnerrelatie.


Juridische- & Beleidsadvisering

Kernkwaliteit van juridisch adviesbureau Tonnaer Adviseurs in omgevingsrecht. Passie voor de inhoud en diepgang staan aan de basis van die expertise. Onze kennis spitst zich daarbij toe op het omgevingsrecht en het bestuursrecht in de meest brede zin des woords. Daarbij zijn recht en beleid twee kanten van dezelfde medaille. Bij de zoektocht naar de oplossing van een juridisch probleem komt bijna per definitie beleid om de hoek kijken. Daarom gaan juridische advisering en beleidsadvisering bij Tonnaer hand in hand.

Digitale informatie

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht heeft een dienst opgericht welke adviseert over ruimtelijke digitale informatie. Gespecialiseerde adviseurs richten zich op de verschillende digitale verplichtingen die van overheidswege aan alle betrokkenen worden opgelegd. De nadruk ligt hierbij op het vervaardigen, beheren en adviseren van overheden en organisaties op het gebied van CAD en GIS-werkzaamheden, digitale informatie en basisregistraties. TDI werkt aan innovatieve opdrachten die niet alleen het omgevingsrecht betrekken, maar ook de wereld van geo-ict.

Planologie & Stedenbouw

De planologen en stedenbouwkundigen van Tonnaer maken ruimtelijke plannen: vanaf de allereerste analyses en uitgangspunten tot en met de definitieve vaststelling ervan. Tonnaer is gespecialiseerd in het opstellen van structuurvisies, bestemmingsplannen, beheersverordeningen en ruimtelijke onderbouwingen. Ook het maken van stedenbouwkundige ontwerpen, het opstellen van beeldkwaliteit- en welstandsplannen behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van onze ervaren adviseurs.
Tonnaer


Tonnaer Maastricht
Amerikalaan 70C
6199 AE Maastricht Airport
Tel: +31 (0)43 – 326 16 60

Tonnaer Eindhoven
Vonderweg 14
5616 RM Eindhoven
Tel: +31 (0)40 – 257 13 36

Twitter
@tonnaer

LinkedIN
linkedin.com/tonnaer-adviseurs-in-omgevingsrecht


www.tonnaer.nl