We willen wel echt weten wat er leeft…

Jan Pierik, Pierik Advies & Management

Tijdens een interimklus enkele jaren geleden kreeg ik de vraag van een opbouwwerkster: “Jan, kunnen we er geen praatpaal neerzetten”. De welzijnsorganisatie organiseerde regelmatig ‘tentbijeenkomsten’. Op een zaterdag werd dan een partytent in de wijk neergezet, bemenst door een opbouwwerker, woningcorporatie, wijkagent en wijkbeheerder. Doel was om van wijk- en dorpsbewoners te horen waar zij problemen en/of kansen zagen. De opbouwwerkster vond het allemaal weinig effectief. “Eigenlijk horen we niets nieuws en krijgen we steeds dezelfde mondige burgers in de tent”, was haar reactie. Vandaar haar idee voor een praatpaal waarin men vrijuit anoniem een mening kan geven. “We willen wel echt weten wat er leeft…”

Mijn broer, die jarenlang actief is geweest als wethouder welzijn, vindt het volstrekt onnodig om burgers en/of huurders op deze wijze te faciliteren bij het uiten van hun mening. “Burgers kunnen toch altijd naar mijn spreekuur komen, of een brief schrijven”, was zijn eerste reactie. Gelukkig heb ik hem in de loop van de tijd wel kunnen overtuigen. Ik ben verder gegaan met het ontwikkelen van de communicatiezuilen. In oktober 2013 heb ik “Het Spreekpunt” voor het eerst gedemonstreerd tijdens een wijksafari van Platform31 in Rotterdam. Er kwamen veel positieve reacties voor deze manier van informatie vergaren. In de praktijk blijkt dat bestuurders toch het liefst ‘grip houden’ op de communicatie met de burger/huurder. “Misschien spreken mensen wel nare dingen in, in zo’n communicatiezuil. Toch wel eng…”

In de praktijk zien we dat mensen naast het inspreken van een reactie op de gestelde vragen ook vaak met heel andere punten op de proppen komen. Je kan dan spreken van een ‘mooie bijvangst”.

Ik ben op zoek naar partners van Platform31 die de uitdaging aandurven om naast alle gebruikelijke inspraakactiviteiten (forumdiscussies, wijkavonden, etcera) ook de stem van de zwijgende menigte een kans te geven. Innovatieve (advies-) partners die willen experimenteren met een Spreekpunt nodig ik uit om zich te melden via de website: www.Hetspreekpunt.nl.