Regels verminderen betekent ook normen laten vervagen

Maarten Hoorn, projectleider Rho Adviseurs voor leefruimte bv

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels in het fysieke domein vereenvoudigen en bundelen. Op dit moment mist nog een belangrijke mogelijkheid: het kunnen afwijken van normen. Voor verschillende (milieu)aspecten gelden wettelijke normen. Soms kun je afwijken van deze normen, maar altijd tot een bepaald maximum. Volgens mij kunnen we nog een stap verder komen door het maximum los te laten.

Natuurlijk zijn deze normen er niet voor niets: ze zijn in het leven geroepen om bijvoorbeeld gezondheidsredenen. Maar moet je overal dezelfde normen opleggen? De makers van de Omgevingswet geven een grotere verantwoordelijkheid aan de lagere overheden. Hiermee in lijn moeten normen vervagen tot richtlijnen. Als je de richtlijnen overschrijdt, moet je dit verantwoorden en moet je ervoor zorgen dat de fysieke leefomgeving in zijn algemeenheid wel verbetert. Op deze manier kan je projecten ontwikkelen die voldoen aan de behoefte van toekomstige gebruikers, waarbij rekening is gehouden met locatiespecifieke kwaliteiten. Dit kan overigens ook betekenen dat je op een locatie de richtlijnen scherper maakt, omdat dit recht doet aan de kwaliteiten van de omgeving.

Nederland is dicht bebouwd. Dit betekent dat je bij een ontwikkeling nooit met een maagdelijk stuk grond kunt beginnen. Het is altijd nodig om belangen te wegen. In sommige gevallen vinden we een ontwikkeling zó belangrijk, dat we het acceptabel vinden dat de omwonenden er veel last van ondervinden.

Deze keuzes maken we terecht. De regels die vanuit sectorale aspecten komen, zijn echter strikt. Waarom kan bijvoorbeeld een complex starterswoningen niet direct naast een drukke weg liggen met een hoge geluidsbelasting? De starters hebben binnen altijd muziek aan, houden van levendigheid en goede bereikbaarheid. Deze doelgroep vindt goede sportmogelijkheden belangrijker. Zorg daarom voor groene plekken waar de starters kunnen hardlopen en iedereen is tevreden.

Is dit een vernieuwend idee? Ach, dat valt wel mee. We kunnen hiervoor de Stad & Milieu-benadering gewoon gebruiken. Maar waarom wordt die niet meer toegepast? Ik heb geen idee.

Maarten Hoorn, projectleider Rho Adviseurs voor leefruimte bv

Rho Adviseurs voor leefruimte is partner van Platform31