Kinderen laten opgroeien in een goede woning in een prettige buurt

De huurtoeslag is een cruciaal instrument voor sociale inclusie van een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking. De manier waarop mensen wonen bepaalt in aanzienlijke mate de ontwikkelingskansen voor een kind. De huurtoeslag is dus geen instrument om lichtvaardig mee om te springen.

Des te verbazingwekkender is het eigenlijk dat er al jaren aan de fundamenten van dit instrument wordt geknaagd zonder dat er een maatschappelijk verhaal bij verteld wordt. En dat er rariteiten in zitten, zoals 40% extra toeslag op huren boven de €600 voor kleine huishoudens, terwijl juist grote huishoudens meer woning nodig hebben. Hoog tijd dus voor een hervorming met visie. Wat is passend wonen? Wat is betaalbaar? Hoe sterk mag de prikkel zijn voor huurders om sobere keuzes te maken, zonder dat het tot ‘onderconsumptie’ en eenzijdige buurten leidt?

Variant C in het rapport biedt de beste waarborgen voor voldoende keuzevrijheid voor huurders om zich passend en betaalbaar te kunnen huisvesten, zonder stigma. Passend, omdat een groter huishouden een langere polsstok krijgt. Betaalbaar, omdat wordt aangesloten bij wat er volgens het Nibud aan bestedingsruimte is. In deze variant is de huurtoeslag weer het instrument zoals het bedoeld is. Essentieel in deze variant is dat je ook met een laag inkomen nog voor een beetje meer kwaliteit kunt kiezen, zonder dat dat onbetaalbaar is: 10% meer kwaliteit, betekent 10% meer netto huurlasten. Ongeacht je inkomen. Daar kan toch niemand tegen zijn?

Twee belangrijke ondoelmatigheden in ons stelsel van betaalbaar wonen lost het rapport niet op: het gebrek aan regionale differentiatie en doelmatige inzet van huurkortingen. Daar moeten we het een andere keer nog eens goed over hebben.

Dit rapport pakt de elementen van de huurtoeslag stuk voor stuk beet, biedt bruikbare oplossingen voor de knelpunten en biedt fundamenteel betere alternatieven. Daar kunnen het ministerie en politici zo mee aan de slag. Geen politieke partij zou er mee weg mogen komen om zonder een heldere visie op de toekomst van de huurtoeslag de verkiezingen in te gaan.

Lees het rapport Overstag met de huurtoeslag