“Huursom is geen huurstrop”

Bert Wijbenga, Woonbron

Woonbron zorgt dat mensen met lage inkomens passend wonen. Wat betreft prijs, type woning, grootte en locatie. Maatregelen die we nemen met het oog op betaalbaarheid moeten bij de juiste doelgroep komen en alleen zo lang dat nodig is. Met de huursombenadering komt het grootste financiële voordeel bij de economisch zwakste groep terecht. Dat spreekt mij zeer aan!

Dat we té lage huren van mensen die al sinds jaar en dag dezelfde woning huren, eindelijk naar boven mogen bijstellen, is alleszins redelijk. Met dat laatste bevorderen we ook nog eens de doorstroming op de woningmarkt.

Betaalbaarheid van wonen staat bij een fors deel van onze bewoners onder druk. Onze klanten betalen elke euro die wij uitgeven. Die verantwoordelijkheid beseffen wij ons terdege. Uiteraard zou het mooi zijn als Huurtoeslag of een andere vorm van woonlastenondersteuning door de Rijksoverheid dit zou opvangen. Zo ver is het nog niet. Tot die tijd vind ik het vanzelfsprekend dat we niet uitsluitend kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding, maar ook het inkomen van de huurder meenemen bij het bepalen van de huurverhoging. Met een huursombenadering waarbij alleen de prijs in verhouding tot de kwaliteit een rol speelt, lopen we het risico dat juist de mensen die ons het meest nodig hebben, de grootste huurverhogingen krijgen. En dát willen we nu juist niet.

Het onderzoek van Platform31 toont aan dat het mogelijk is: een huursombenadering waarbij prijs en kwaliteit van de woning in verhouding staan. Met de garantie dat het tempo waarin dat gebeurt sterk afhankelijk is van het inkomen van de huurder. Daarmee kunnen we de betaalbaarheid van het wonen langer garanderen.

In de praktijk betekent dit dat mensen met een laag inkomen een gematigde stijging van hun woonlasten mogen verwachten. Mensen met een hoger inkomen kunnen meer betalen. Een huurverhoging, waarbij de prijs daadwerkelijk in overeenstemming komt met de kwaliteit van de woning. Deze groep huurders komt dan in de situatie dat alternatieven als koop of vrije-sector-huur aantrekkelijker worden.

Dankzij differentiatie in de huursombenadering krijgt iedereen een eerlijke huursom en wordt de huursom geen huurstrop.

Bert Wijbenga, Woonbron

Woonbron is partner van Platform31