“Huursom is geen huurstrop”

Dat we té lage huren van mensen die al sinds jaar en dag dezelfde woning huren, eindelijk naar boven mogen bijstellen, is alleszins redelijk. Daarmee bevorderen we ook nog eens de doorstroming op de woningmarkt. Lees meer

Tuttels

Wonen is lokaal. Wij Groningers ervaren geen scheefheidsprobleem. Wij bedenken geen tegenmaatregelen en hebben daar ook nooit behoefte aan gehad. Wij willen niet betutteld worden door Haagse politici en wij willen onze huurders niet bemoederen met inkomensverklaringen. Lees meer

Beter maatwerk dan centraal geregeld vanuit Den Haag

Door de inkomensafhankelijke component krijgt de huursombenadering een loterijeffect. De mate waarin prijs en kwaliteit van een woning op elkaar aansluiten is voor een belangrijk deel afhankelijk van wie er op dat moment woont. Hierdoor duurt het langer om een gelijkmatige prijs-kwaliteit verhouding te realiseren. Lees meer

Huursom en woonlastenquote

Het huidige huurbeleid leidt voor de doelgroep tot te hoge huren. Een groot deel van de minima heeft nu al betalingsproblemen en dat zal door stijgende woonlasten alleen maar toenemen. Huurkorting die onnodig bij de midden- en hogere inkomensgroepen komt, kan niet benut worden om de laagste inkomensgroepen tegemoet te komen. Lees meer

Samenspel 5.0

Huurbeleid is een onderwerp waar we in Nederland flink op los gaan. Bijna iedereen in het vakgebied heeft er een gepeperde opvatting over. Het is opvallend dat er ook tussen corporaties onderling zulke ingegraven stellingnames over bestaan. Lees meer

Geen Franse wijkagent

Corina Duijndam

"Nee, het cement in de Franse wijken is niet de wijkagent. Die bestaat er namelijk niet. Het cement in deze wijken bestaat uit de jongeren zelf." Lees meer

Respect voor de bananenboom!

Peter Linders

Nul-op-de-meter-renovaties zijn voor de bewoners zeer ingrijpend. Dat proces vraagt om efficiënte afstemmingen en veelvuldige, zorgvuldige communicatie. Lees meer