Partner worden?

U kunt dit formulier inscannen en mailen naar partners@platform31.nl

of per post opsturen naar:
Platform31
T.a.v. Helen van Kan
Postbus 30833
2500 GV Den Haag


Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, dan kunt u ook contact opnemen via 070 302 84 84 of via partners@platform31.nl

Partners

Voorop lopen en weten hoe steden en regio’s zich ontwikkelen?
Sluit u dan bij ons aan!

Platform31 is dé kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. We zien de trends, verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Werkt u ook aan krachtige, levendige steden, regio’s en dorpen? Sluit u dan aan bij Platform31. Als partner bent u onderdeel van een netwerk met gemeenten, Rijk, corporaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Samen ontwikkelen we nieuwe kennis die we vertalen naar de praktijk. Deze kennis verspreiden we breed, zodat iedereen kan profiteren van de resultaten.

Partneraanbod op maat

Partners krijgen een aanbod op maat. Daarom hebben partners eigen accounts met vaste contactpersonen. Platform31 organiseert de activiteiten vaak samen met de partners. Hier zorgen we voor zo veel mogelijk kruisbestuiving tussen de type accounts om kennismaking en de ontwikkeling van nieuwe inzichten te stimuleren.

 • G40
  Het G40-Stedennetwerk is een samenwerkingsverband van 40
  middelgrote gemeenten die van Platform31 ondersteuning krijgen.
  Joost van Hoorn is contactpersoon.
  Meer informatie
 • Corporaties
  De 40 corporatiepartners en Platform31 hebben een programma opgesteld dat corporaties ondersteunt bij thema’s als betaalbaarheid, sectorontwikkeling, leefbaarheid en veranderingen in het sociale domein. Bent u corporatie en wilt u partner worden?
  Neem contact op met Anouk Corèl.
  Meer informatie
 • Marktpartners
  Ook advies- en onderzoeksbureau’s, koepels, kleine gemeenten, ontwerpers, provincies en brancheverenigingen zijn welkom als partner van Platform31. Zij kunnen thema’s agenderen, dragen bij aan kennisontwikkeling en profiteren hiervan.
  Neem contact op met Sezgin Yilgin.
  Meer informatie
 • Middelgrote gemeenten
  Middelgrote gemeenten en Platform31 werken nauw samen rondom de ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van kennis over de vraagstukken van middelgrote steden, onder meer via de samenwerking met het Platform Middelgrote Gemeenten.
  Joost van Hoorn is contactpersoon.
  Meer informatie
 • YURPS
  YURPS is een netwerk van ruim 400 jonge professionals (onder de 35 jaar) werkzaam op het gebied van stedelijke en regionale vernieuwing en ontwikkeling bij partners van Platform31.
  Suzanne Bleijenberg is contactpersoon.
  Meer informatie
Exclusief voor partners