Partners

Voorop lopen en weten hoe steden en regio’s zich ontwikkelen?
Sluit u dan bij ons aan!

Platform31 is dé kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. We zien de trends, verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Werkt u ook aan krachtige, levendige steden, regio’s en dorpen? Sluit u dan aan bij Platform31. Als partner bent u onderdeel van een netwerk met gemeenten, Rijk, corporaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Samen ontwikkelen we nieuwe kennis die we vertalen naar de praktijk. Deze kennis verspreiden we breed, zodat iedereen kan profiteren van de resultaten.

Partneraanbod op maat

Partners krijgen een aanbod op maat. Daarom hebben partners eigen accounts met vaste contactpersonen. Platform31 organiseert de activiteiten vaak samen met de partners. Hier zorgen we voor zo veel mogelijk kruisbestuiving tussen de type accounts om kennismaking en de ontwikkeling van nieuwe inzichten te stimuleren.

Ministeries
Meer over partnermogelijkheden en samenwerking met ministeries?
Neem contact op met Saskia Hinssen.
Meer informatie

G4-steden
Donald van den Akker coördineert het G4-partnernetwerk.
Meer informatie

G40-Stedennetwerk
Het G40-Stedennetwerk is een samenwerkingsverband van 41 steden die van Platform31 ondersteuning krijgen.
Anjel Punte is contactpersoon.
Meer informatie

Corporaties
Onze corporatiepartners en Platform31 stellen ieder jaar een programma opgesteld dat corporaties ondersteunt bij thema’s als betaalbaarheid, sectorontwikkeling, leefbaarheid en veranderingen in het sociaal domein. Bent u corporatie en wilt u partner worden?
Neem contact op met Fons Lustenhouwer.
Meer informatie

Marktpartners
Ook advies- en onderzoeksbureau’s, koepels, kleine gemeenten, ontwerpers, provincies en brancheverenigingen zijn welkom als partner van Platform31. Zij kunnen thema’s agenderen, dragen bij aan kennisontwikkeling en profiteren hiervan.
Neem contact op met Donald van den Akker.
Meer informatie

Middelgrote gemeenten (M50)
Middelgrote gemeenten en Platform31 werken nauw samen rondom de ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van kennis over de vraagstukken van middelgrote steden, onder meer via de samenwerking met het Platform Middelgrote Gemeenten.
Anjel Punte is contactpersoon.
Meer informatie

Onderwijs en onderzoek
Neem contact op met Donald van den Akker.

YURPS
YURPS is een netwerk van ruim 400 jonge professionals (onder de 35 jaar) werkzaam op het gebied van stedelijke en regionale vernieuwing en ontwikkeling bij partners van Platform31.
Anjel Punte is contactpersoon.
Meer informatie

Exclusief voor partners