Leden Wetenschappelijke Board

Prof. Geert R. Teisman, professor Complex Decision making and Process Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof. dr. ir. Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions & Governance, TU Delft.Prof. dr. Marc Vermeulen, full professor en academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance aan TIAS School for business and society.

Prof. Gera Nagelhout, bijzonder hoogleraar Gezondheid en Welzijn, Universiteit Maastricht.Prof. Pieter Hooimeijer, professor Human Geography and Demography Universiteit Utrecht.


Prof. dr. Judith Wolf, hoogleraar Maatschappelijke Zorg Radboud Universiteit, leiding Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboudumc.

Prof. dr. Nicolette van Gestel, gewoon hoogleraar Nieuwe Sturingsvormen in Sociale Zekerheid en Arbeidsvoorziening aan TIAS school for business and society.Namens het Sociaal en Cultureel Planbureau

Prof. dr. Kim Putters, directeur SCP, bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat, Erasmus Universiteit Rotterdam.Namens het Planbureau voor de Leefomgeving


Prof. dr. ir. Hans Mommaas, directeur
Planbureau voor de Leefomgeving.

Per thema worden vanuit het PBL ingeschakeld


Dr. Ries van der WoudenIr. Ton Dassen