Leden Wetenschappelijke Board

Prof. dr. Geert R. Teisman, hoogleraar Complex Decision making and Process Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof. dr. ir. Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions & Governance, TU Delft.

Prof. dr. Marc Vermeulen, hoogleraar en academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance, TIAS School for business and society.

Dr. Erna Hooghiemstra, lector Sociale Innovatie, Hogeschool Rotterdam

Prof. dr. Gera Nagelhout, hoogleraar Gezondheid en Welzijn, Universiteit Maastricht.Prof. dr. Pieter Hooimeijer, hoogleraar Human Geography and Demography, Universiteit Utrecht.


Dr. Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio, Fontys Hogescholen

Prof. dr. Judith Wolf, hoogleraar Maatschappelijke Zorg Radboud Universiteit, leiding Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboudumc.

Prof. dr. Nicolette van Gestel,hoogleraar Nieuwe Sturingsvormen in Sociale Zekerheid en Arbeids-voorziening, TIAS school for business and society.

Namens het Sociaal en Cultureel Planbureau

Drs. Marjolijn Olde Monnikhof, adjunct-directeur Sociaal Cultureel Planbureau.Namens het Planbureau voor de Leefomgeving


Prof. dr. ir. Hans Mommaas, directeur
.

Eva Kunseler, programmacoördinator