Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van Platform31 zijn:

  • Prof. dr. P. Winsemius, voorheen lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (voorzitter)
  • Drs. F.J.M. Crone, burgemeester Leeuwarden
  • Drs. W.A.J.J. Houtman, concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Rotterdam
  • Drs. D.J.M. Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling, BPD
  • Ir. I. de Boer, bestuurder/algemeen directeur Woonbedrijf Eindhoven
  • Ir. J. van der Vlist, voormalig secretaris-generaal ministerie van VROM