Programmaraad

De programmaraad van Platform31 adviseert het bestuur en de directie over het jaarprogramma. Daarmee draagt de programmaraad bij aan de focus van Platform31 en de te leggen accenten.

Werkwijze

De Programmaraad komt drie maal per jaar bijeen. Eenmaal voor een gesprek met een wetenschapper, eenmaal tijdens een praktijkbezoek bij een ontwikkeling in stad of regio en eenmaal om te adviseren over het conceptprogramma van Platform31. De Programmaraad denkt mee met de directie van Platform31 over de langjarige maatschappelijke relevantie, het vernieuwend en verbindend vermogen naar inhoud en partijen en de samenhang tussen producten (onderzoek, experiment, kennisoverdracht) van Platform31. Daarmee draagt de raad bij aan de focus van Platform31 en de te leggen accenten.

Samenstelling

De leden van de Programmaraad hebben kennis van trends en opgaven in stad en regio en zijn verbonden aan de praktijk. Zij komen uit de belangrijkste groepen stakeholders en partners van Platform31.

Voorzitter


drs. P.W.A. Veld, ABDTOPConsult
Leden


mw. M. Besselink, burgemeester gemeente Bronckhorstdrs. ing. R.A.J. van den Boom, directeur-bestuurder Woonkwartier, Zevenbergen


drs. B. van Delden, plv. dg Bestuur, Ruimte en Wonen, ministerie van BZKdr. B. ter Haar, buitengewoon adviseur, Algemene Bestuursdienst, ministerie van BZK


drs. J. Heres, chief scientist, Rathenau Instituutmw. dr. M. Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWS

.


prof. dr. F.G. van Oort, hoogleraar stedelijke en regionale economie (UU en Erasmus School of Economics), wet. directeur IHS (EUR)

prof. dr. P. Schnabel, Eerste Kamer, kroonlid SER, hoogleraar UUdrs. J.M.C. Smallenbroek, directeur Energie en Omgeving, ministerie van EZK


drs. P. Steijn, lid directieraad gemeente Utrecht, themadirecteur Healthy Urban Living


ing. J.P. van Zomeren, directeur Era Contour