Mirjam  Fokkema

Mirjam Fokkema

Bestuur en samenspel

06 35 11 58 03

Soms weet je niet exact waarom je aanpak of project niet van de grond komt. Wat is hier aan de hand? Waarom wordt het nú lastig? In die verkennende fase is Mirjam Fokkema op haar sterkst. Ze signaleert trends in stad en regio, doorgrondt de ecosystemen en ziet waar overheden, bewoners en marktpartijen tegenaan lopen. Dan verrast ze met nieuwe inzichten en verbindingen: heb je al aan deze aanpak gedacht? Aan het inzetten van andere competenties? Misschien kun je wel krachten bundelen met deze partij. Of misschien moet je je vraagstuk anders insteken of juist verbreden.

Mirjam verbindt op inhoud en ziet graag lastige opgaven in nuttige bijdragen veranderen. Ze helpt agenderen, krachten koppelen en uiteenlopende belangen op één lijn te krijgen. Zo kijkt ze bij Platform31 naar hoe je werk maakt van SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Ze onderzoekt hoe je met alternatieve financieringsvormen toch de maatregelen voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie en de energietransitie kunt betalen. Denk aan een concept als meervoudig investeren. Ook verkent ze nieuwe samenwerkingsvormen, zoals een meerpartijensamenwerking, omdat je complexe opgaven vaak beter samen kunt aanpakken.

Aan de Universiteit Utrecht haalde Mirjam haar onderzoeksmaster Human Geography and Urban Planning. Ze was redacteur voor het populairwetenschappelijke magazine AGORA, adviseerde over wijkontwikkeling bij Seinpost Adviesbureau en introduceerde bij woonzorgzinstelling Laurens het concept buurtgericht werken. Ook stelde ze daar het strategisch vastgoedbeleid op.

Mirjam Fokkema op platform31.nl