Lydia Sterrenberg voedt graag haar nieuwsgierigheid. Ze volgt nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en probeert ze nauwkeurig te doorgronden: wat betekent dit eigenlijk? Welke gevolgen heeft die ontwikkeling, en voor wie? Ze werkt graag aan vraagstukken rond maatschappelijk vernieuwing en gevoelige onderwerpen en houdt ervan kennis te ontwikkelen die beleidmakers daadwerkelijk verder helpt. Zo vertaalt ze abstracte informatie naar praktisch toepasbare kennis en maatschappelijke ontwikkelingen naar aandachtspunten en handelsperspectieven voor de beleidsmaker: dit betekent deze ontwikkeling voor jouw praktijk.

Het verbinden van kennis en praktijk is de rode draad in het werk van Lydia. Ze stelt scherpe vragen en dringt zo door tot de essentie van een vraagstuk of onderzoek. Ze brengt structuur aan, barst van de ideeën en verheldert wat speelt. Daarbij helpt haar strategisch inzicht en zo komt ze ook tot werkvormen die passen bij de context en het vraagstuk. Bij Platform31 focust Lydia zich op sturingsvraagstukken in het sociaal domein. Denk aan werken met burgerkracht/burgerinitiatief, de beweging naar het voorveld van de Wmo, populatiebekostiging en nieuwe wijzen van monitoring en evalueren. Ook is ze betrokken bij het GezondIn-programma dat de verbinding legt tussen de Omgevingswet en gezondheid, armoede en gezondheid, participatie en gezondheid.
Lydia studeerde moleculaire wetenschappen aan de Wageningen Universiteit, deed natuurwetenschappelijk promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht en maakte daarna de overstap naar het Rathenau Instituut om zich te wagen aan sociaalwetenschappelijke vraagstukken en onderzoek. Ze werkte daarna bij de Universiteit van Amsterdam, het Europese Climate KIC-programma en Nicis Instituut, een van de voorgangers van Platform31.

Lydia Sterrenberg op platform31.nl