Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
 • Voorzitter coalitie Feijenoord XL
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Vrienden van Maasstad
 • Lid bestuur VNO-NCW regio Rotterdam, verantwoordelijk voor portefeuille bouw (voorzitter Raad van Advies Bouwpower)
 • Bestuurlijk Regisseur volkshuisvestelijke problematiek Vestia (in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 • Lid Raad van Commissarissen van Woningstichting Eigen Haard
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Boor
 • Lid Raad van Advies Timpaan
 • Lid van bestuur Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid
 • Lid Regiegroep Retailagenda van staatssecretaris Mona Keijzer
 • Lid Raad van Toezicht VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden)