Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Hogeschool Rotterdam
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
  • Voorzitter coalitie Feijenoord XL
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Vrienden van Maasstad
  • Voorzitter Raad van Advies Bouwpower Rotterdam VNO-NCW
  • Bestuurlijk Regisseur volkshuisvestelijke problematiek Vestia (in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Lid Raad van Commissarissen van Woningstichting Eigen Haard
  • Lid Algemeen Bestuur Stichting Boor
  • Lid Raad van Advies Timpaan