Hudig-penning

De Hudig-penning is een mooie traditie in de geschiedenis van de Nederlandse ruimtelijke ordening die oorspronkelijk werd uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov). De onderscheiding is tegenwoordig – via het bestuur van de mr. D. Hudig-stichting – ingebed in Platform31. De penning werd uitgegeven ter nagedachtenis aan Dirk Hudig die één van de voormannen was van de Volkshuisvesting en Stedebouw in Nederland. De prestigieuze penning werd en wordt nog steeds enkel uitgegeven aan diegene die zich in Nederland op het gebied van de volkshuisvesting en/of stedebouw op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt.

De Hudig-stichting

De Hudig-stichting, bestaande uit vijf leden benoemd door het bestuur van Platform31, is verantwoordelijk voor de uitreiking van deze penning. Het bestuur leeft voor de benoeming van een kandidaat de statuten van de stichting na: ‘de kandidaat bevordert de belangen van de Volkshuisvesting en van de Stedebouw in Nederland.’

De huidige samenstelling van het bestuur van de Hudig-stichting is als volgt:

 • Riek Bakker, stedebouwkundige
 • Guido Derks, planoloog
 • Joost Schrijnen, stedebouwkundige
 • Friso de Zeeuw, adviseur gebiedsontwikkeling

Uitreikingen

Sinds 1935 is de penning 14 keer uitgereikt aan:

 • 1939
  mr. J. Kruseman, “Wachter der Woningwet”
 • 1951
  ir. L.S.P. Scheffer, vooraanstaand bestuurder van de International Federation for Housing and Planning
 • 1951
  ir. W. Van Tijen, architect
 • 1956
  jhr. M.J.J. de Jonge van Ellemeet, voorzitter van Het Instituut
 • 1961
 • ir. C. van Traa, de man van de wederopbouw van Rotterdam
 • 1966
  mr. J. Vink, Directeur-Generaal Ruimtelijke Ordening
 • 1972
  drs. H. van der Weijde, directeur-secretaris van Het Instituut
 • 1978
  mw. mr. Chr. A. de Ruijter-de Zeeuw, oud-gedeputeerde van Zuid-Holland en voorzitter van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
 • 1987
  drs. Jan G. van der Ploeg (postuum), wethouder stadsvernieuwing Rotterdam
 • 1992
  drs. R.J. de Wit, wethouder stadsontwikkeling Amsterdam en Commissaris van de Koningin Noord-Holland
 • 2002
  prof.dr.mr. J. Witsen, Directeur-Generaal Ruimtelijke Ordening, vice-voorzitter van het Nirov en voorzitter Europlan
 • 2007
  prof. ir. H.E. (Riek) Bakker, stedebouwkundige
 • 2010
  prof. dr. ir. Hugo Priemus, hoogleraar Volkshuisvesting en hoogleraar Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling en directeur en oprichter OTB (nu: Onderzoek voor de gebouwde omgeving)
 • 2018
  prof. ir. Hans de Jonge, emeritus-hoogleraar Vastgoedbeheer en Ontwikkeling TU Delft en directievoorzitter van de Brink Groep.
hudig-penning