Adviesraad Stad en Regio

De Adviesraad Stad en Regio denkt mee met de directie en opgavemanagers van Platform31 over de trends in en inhoudelijke vraagstukken rond de vier maatschappelijke opgaven waarop de kennis- en netwerkorganisatie zich richt:

  • Wonen en leefbaarheid
  • Duurzame ontwikkeling
  • Inclusieve samenleving
  • Economische veerkracht

De leden van de Adviesraad signaleren kennisbehoeften uit beleid, wetenschap en praktijk, die van belang zijn voor de door Platform31 te ontwikkelen programma’s. De inbreng van de Adviesraad helpt Platform31 om opgaven, kennisprogramma’s en projecten optimaal te laten aansluiten op de maatschappelijke behoeften. De Adviesraad Stad en Regio is in januari 2023 ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige Programmaraad en Wetenschappelijke Board van Platform31.

De leden van de Adviesraad Stad en Regio zijn geselecteerd op basis van hun inhoudelijke kennis en praktijkervaring met vraagstukken op het vlak van stedelijke en regionale ontwikkeling. Ze zijn actief bij stakeholders en kennispartners uit het netwerk van Platform31.

De leden van de Adviesraad Stad en Regio committeren zich elk aan ten minste één opgave. De aan een opgave verbonden leden van de Adviesraad komen minimaal één keer per jaar bijeen. Ze gaan daarbij in gesprek over de door de opgavemanagers voorgestelde inhoudelijke koers en scherpen deze waar nodig verder aan.

Enkele leden van de Adviesraad Stad en Regio nemen daarnaast actief deel aan de jaarlijkse Trendtalks die Platform31 organiseert. Daarin bespreken zij en inhoudelijke experts uit het netwerk van Platform31 trends en ontwikkelingen die spelen binnen deze opgaven.

Bekijk hier de Trendtalks 2022:

Leden


Claudia Basta, Planbureau voor de LeefomgevingMarianne Besselink, burgemeester gemeente BronckhorstMarja van Bijsterveldt, burgemeester gemeente Delftdrs. ing. Ruud van den Boom, directeur-bestuurder Woonkwartier, Zevenbergen


drs. Bert van Delden, plv. dg Bestuur, Ruimte en Wonen, ministerie van BZK

prof. dr. ir. Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions & Governance, TU Delft


prof. dr. Nicolette van Gestel, hoogleraar Nieuwe Sturingsvormen in Sociale Zekerheid en Arbeidsvoorziening, TIAS school for business and society


dr. Bernard ter Haar, buitengewoon adviseur, Algemene Bestuursdienst, ministerie van BZKdrs. Jeroen Heres, chief scientist, Rathenau Instituut


Dr. Erna Hooghiemstra, lector Sociale Innovatie, Hogeschool Rotterdam
Ingrid Hoogstrate, directeur Inclusieve Samenleving van de VNG

prof. dr. Pieter Hooimeijer, hoogleraar Human Geography and Demography, Universiteit Utrecht


dr. Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWS

Eva Kunseler, programmacoördinator Sociaal Cultureel PlanbureauIlma Merx, gemeentesecretaris gemeente Den Haag


prof. dr. Gera Nagelhout, hoogleraar Gezondheid en Welzijn, Universiteit Maastricht.

Drs. Marjolijn Olde Monnikhof, adjunct-directeur Sociaal Cultureel Planbureau


prof. dr. F.G. van Oort, hoogleraar stedelijke en regionale economie (UU en Erasmus School of Economics)

dr. Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio, Fontys HogescholenGer Peters, bestuurder Wonen Limburg en lid algemeen bestuur Aedes
Paul Schnabel, voormalig Eerste Kamer, Kroonlid SER, hoogleraar UU

Samantha Scholte, Planbureau voor de Leefomgeving
drs. Richard Slotman, directeur Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA


drs. Meindert Smallenbroek, algemeen directeur van de Unie van Waterschappen


prof. dr. Geert R. Teisman, hoogleraar Complex Decision making and Process Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

Mark Thissen, Planbureau voor de Leefomgeving


prof. dr. Marc Vermeulen, hoogleraar en academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance, TIAS School for business and society

Albert Vermuë, beleidsdirecteur Leefomgeving, VNG


Berend de Vries, lid directieraad en concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, gemeente Utrecht

prof. dr. Judith Wolf, hoogleraar Maatschappelijke Zorg Radboud Universiteit, leiding Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboudumc


ing. Job van Zomeren, directeur Era Contour