Geluid bij gebiedsontwikkeling: wat is de impact van de Omgevingswet?

Als de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2023 ingaat, verandert de regelgeving rondom geluid bij gebiedsontwikkelingen. Wat wordt straks anders en hoe kan je anticiperen op deze veranderingen? Lees meer

Hoe geef je nieuwe raadsleden een flitsende start met de Omgevingswet?

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Dit betekent dat er veel raadsleden met kennis van de Omgevingswet vertrekken. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede overdracht, zodat raadsleden een flitsende start kunnen maken met deze complexe materie. Een aantal gemeenten heeft al ervaring opgedaan en deelt hun geleerde lessen. Lees meer

Circular wood: van gebruikt hout tot nieuwe producten voor woningcorporaties

Interview met Marta Male-Alémany en Tony Schoen, Hogeschool van Amsterdam en Erik van Bergeijk, woningcorporatie Rochdale

Platform31 is partner in het project Circular Wood for the Neighbourhood. Daarin verkennen we hoe digitale productie en robotisering kan bijdragen aan nieuwe toepassingen voor hergebruik van hout uit renovaties door woningcorporaties. We spreken enkele sleutelpersonen over de opzet, voorlopige resultaten en (mogelijke) vervolgstappen. Lees meer

Bouwen in de directe omgeving van het spoor

De verstedelijkingsopgave richt zich steeds vaker op spoorzones, want ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd zijn er belemmeringen en specifieke eisen. Waar moet je rekening mee houden als je gaat bouwen in de directe omgeving van het spoor? Lees meer

De kerstballen in de Omgevingswetboom

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet: Aanvullingswetten Bodem, Geluid en Grondeigendom’

Als je de Omgevingswet ziet als een grote kerstboom, dan zijn de aanvullingswetten de ballen die eraan hangen. Nu alleen nog zorgen dat de kleuren goed worden afgestemd. In deze laatste leerkring van 2021 komen de Aanvullingswet Bodem en de Aanvullingswet Geluid aan bod. Lees meer

Transformatie van winkelgebieden

Een digitale rondreis langs Hengelo, Oosterhout en Rotterdam

Hoe zorgen Hengelo, Oosterhout en Rotterdam voor vitale winkelgebieden? En wat kunt u leren van hun aanpak? De Retailagenda, het programma Stedelijke Transformatie, KERN en Platform31 organiseerden gezamenlijk een online bijeenkomst, waarin we de transformatie van winkelgebieden onder de loep namen. Lees meer

Keuzes maken: draaien aan de financiële knoppen van de Omgevingswet

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet, 11 november 2021

De invoering van de Omgevingswet heeft structurele gevolgen voor de financiële situatie van gemeenten. De leerkring Omgevingswet van 11 november stond in het teken van de financiële keuzes die moeten worden gemaakt in aanloop naar de inwerkingtreding van de wet. Lees meer

Stortplaatsen herontwikkelen met meervoudig gebruik

Artikel in een reeks over meervoudige waardecreatie

Op meer dan 4000 locaties hinderen verontreinigingen de ontwikkeling van gebieden. Nieuwe manieren van werken helpen om toch nieuwe functies te ontwikkelen. Een fraai voorbeeld is Groenewoud. Als het goed gaat, wordt deze stortplaats in het Noord-Hollandse Wijdemeren straks gesaneerd en heringericht als natuur- en recreatiegebied met woningen in een lint erlangs. Lees meer

Lesrijden op het digitale kruispunt van de Omgevingswet

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet, 7 oktober 2021

Een belangrijke randvoorwaarde voor de invoering van de Omgevingswet is een werkend digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Via het DSO kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien welke ontwikkelingen zijn toegestaan in de fysieke leefomgeving. Juist met het DSO moet nog flink geoefend en onderling afgestemd worden voordat het systeem klaar voor gebruik is op 1 juli 2022. Hoe pak je dat oefenen goed aan? Lees meer

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht wordt privaat georganiseerde participatie belangrijker dan ooit. Tijdens een online themasessie op 16 september verkenden we de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Lees meer

Vergroenen met Big ‘Green’ Data?

Interview Fons van Kuik, Cobra Groeninzicht

Wie werk wil maken van een gezonde en klimaatbestendige stad, kan niet om de vraag heen: wat levert een groene leefomgeving nu eigenlijk op? Fons van Kuik (Cobra Groeninzicht) helpt die vraag beantwoorden. Lees meer