Een thuis voor iedereen: koplopers doen ervaring op

Huisvesting van aandachtsgroepen

In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Platform31 ondersteunt in dit programma koplopers met kennis en kunde. Lees meer

Gezocht: vernieuwende manieren van woningtoewijzing aan aandachtsgroepen

We komen graag in contact met corporaties, gemeenten en (zorg)organisaties die op slimme of innovatieve wijze aandachtsgroepen toewijzen. Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Een nieuwe woning: een frisse start voor Kris (77)

Schaarste aan woningen zorgt voor een toenemende druk op de woningmarkt. Tegelijkertijd wordt van senioren verwacht dat ze langer zelfstandig thuis wonen. In november 2021 verhuisde senior Kris Briedjal naar zijn nieuwe woning in Zoetermeer. Hij vertelt zijn verhaal. Lees meer

Locaties voor woonvarianten senioren

Grondbeleid, kavels en vastgoed voor woonvarianten senioren

Als gevolg van vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen is er een grote behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. Maar waar zijn ze te vinden? Lees meer

Ruimte voor woonvarianten senioren

Zoeken naar plekken in beleid en ontwikkeling

In dit artikel leest u een duiding van de manier hoe gemeenten werken om initiatieven voor woonvormen voor senioren verder te ondersteunen. Lees meer

Hoe betrek je bewoners bij de woonzorgvisie?

Burgerparticipatie kan ervoor zorgen dat de woonzorgvisie beter aansluit bij de bewoners. Hoe kunnen gemeenten gebruikmaken van de expertise van hun bewoners? Hoe betrek je hen bij het opstellen van de visie? Daarover gingen we in gesprek met Mark Verhijde en Nanneke van der Heijden. Lees meer

Podcast31: Grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

In de vierde aflevering van de podcastreeks 'Toekomstbestendig wonen met zorg' gaan we het hebben over grond en lokaal beleid om nieuwe woonvormen mogelijk te maken. Lees meer

"Gesprekken over het model van beleidscoördinatie maken expliciet wat impliciet leeft"

Interview met Janniek de Vries, afstudeerstagiaire MSc Bestuurskunde

Vanuit de master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verdiepte Janniek de Vries zich in de domeinoverstijgende gemeentelijke beleidssamenwerking rondom de woonzorgvisie. In dit interview belicht zij haar aanpak en reflecteert zij op de belangrijkste onderzoeksuitkomsten. Lees meer

Terugkijken webinar Haalbaarheidsscan Woonvarianten senioren

Rekenen aan uw nieuwe wooninitiatief voor senioren? Check de financiële haalbaarheid

Annette Duivenvoorden (Platform31), Jasper Klapwijk (Kantelingen) en Marc van den Berg (RVO) gingen tijdens een webinar in op het kennisprogramma Woonvarianten senioren, het berekenen van de haalbaarheid en de twee Stimuleringsregelingen Wonen en Zorg en Ontmoetingsruimten voor Ouderen. Kijk de verschillende onderdelen van het webinar terug. Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Karin (60) en Huub (70) verhuisden naar een appartement in hartje Delft: “We raken niet uitgekeken.”

Het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt draagt bij aan het passender wonen van senioren én helpt bij de aanpak van de woningmarktproblematiek. Karin en Huub Holthuizen vertellen hun verhaal. Lees meer

Gemengd wonen voor psychiatrische cliënten als tussenstap naar zelfstandigheid

Het is een nieuwe stap voor corporaties en zorginstellingen: mensen met complexe psychiatrische aandoeningen grotendeels zelfstandig laten wonen in een gemengd complex met reguliere huurders. Het vraagt intensieve samenwerking tussen corporatie en zorgorganisatie. Twee Utrechtse partijen realiseerden deze gemengde woonvorm met succes. Lees meer