Een thuis voor iedereen: kennismaking met koplopers

In het programma Een thuis voor iedereen slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Wat drijft koplopers uit het programma en op welke manier geven zij invulling aan hun koploperschap? Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Inclusieve samenleving’

In de trendtalk over inclusieve samenleving staan de rechtvaardige stad en een gezonde leefomgeving centraal. Er zijn wijken en buurten ontstaan waar relatief veel mensen in kwetsbare posities wonen die te kampen hebben met bestaansonzekerheid en gezondheidsachterstanden. Wat doen we daaraan? Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Henny (87) verhuisde vol levenslust naar een zonnig appartement

Het stimuleren van de doorstroming van senioren draagt bij aan het passender wonen van senioren én helpt bij de aanpak van de woningmarktproblematiek. Lees meer

Een thuis voor iedereen: de woonzorganalyse

Het programma Een thuis voor iedereen (Etvi) heeft consequenties voor de lokaal en regionaal uit te voeren woonzorganalyses. Er worden nieuwe accenten gelegd en de regionale component wint aan belang. Maar hoe maak je in deze tijd een goede woonzorganalyse? Lees meer

Special Wonen en zorg voor ouderen

In de special ‘Wonen en zorg voor ouderen’ bieden we u een selectie uit onze kennisproducten die nauw aansluit bij het programma Wonen en zorg voor ouderen van BZK en VWS. Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Wilma* (68) is na 53 jaar verhuisd: een lastige, maar verstandige beslissing

In de handreiking 'Een nieuw (t)huis' vindt u lessen en inzichten uit de praktijkaanpakken van het experiment ‘Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt’. Maar hoe ziet dat doorstromen er in de praktijk uit? Wilma vertelt haar verhaal. Lees meer

Een thuis voor iedereen: koplopers doen ervaring op

Huisvesting van aandachtsgroepen

In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Platform31 ondersteunt in dit programma koplopers met kennis en kunde. Lees meer

Gezocht: vernieuwende manieren van woningtoewijzing aan aandachtsgroepen

We komen graag in contact met corporaties, gemeenten en (zorg)organisaties die op slimme of innovatieve wijze aandachtsgroepen toewijzen. Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Een nieuwe woning: een frisse start voor Kris (77)

Schaarste aan woningen zorgt voor een toenemende druk op de woningmarkt. Tegelijkertijd wordt van senioren verwacht dat ze langer zelfstandig thuis wonen. In november 2021 verhuisde senior Kris Briedjal naar zijn nieuwe woning in Zoetermeer. Hij vertelt zijn verhaal. Lees meer

Locaties voor woonvarianten senioren

Grondbeleid, kavels en vastgoed voor woonvarianten senioren

Als gevolg van vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen is er een grote behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. Maar waar zijn ze te vinden? Lees meer

Ruimte voor woonvarianten senioren

Zoeken naar plekken in beleid en ontwikkeling

In dit artikel leest u een duiding van de manier hoe gemeenten werken om initiatieven voor woonvormen voor senioren verder te ondersteunen. Lees meer