Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Een nieuwe woning: een frisse start voor Kris (77)

Schaarste aan woningen zorgt voor een toenemende druk op de woningmarkt. Tegelijkertijd wordt van senioren verwacht dat ze langer zelfstandig thuis wonen. In november 2021 verhuisde senior Kris Briedjal naar zijn nieuwe woning in Zoetermeer. Hij vertelt zijn verhaal. Lees meer

Hoe betrek je bewoners bij de woonzorgvisie?

Burgerparticipatie kan ervoor zorgen dat de woonzorgvisie beter aansluit bij de bewoners. Hoe kunnen gemeenten gebruikmaken van de expertise van hun bewoners? Hoe betrek je hen bij het opstellen van de visie? Daarover gingen we in gesprek met Mark Verhijde en Nanneke van der Heijden. Lees meer

Podcast31: Grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

In de vierde aflevering van de podcastreeks 'Toekomstbestendig wonen met zorg' gaan we het hebben over grond en lokaal beleid om nieuwe woonvormen mogelijk te maken. Lees meer

"Gesprekken over het model van beleidscoördinatie maken expliciet wat impliciet leeft"

Interview met Janniek de Vries, afstudeerstagiaire MSc Bestuurskunde

Vanuit de master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verdiepte Janniek de Vries zich in de domeinoverstijgende gemeentelijke beleidssamenwerking rondom de woonzorgvisie. In dit interview belicht zij haar aanpak en reflecteert zij op de belangrijkste onderzoeksuitkomsten. Lees meer

Terugkijken webinar Haalbaarheidsscan Woonvarianten senioren

Rekenen aan uw nieuwe wooninitiatief voor senioren? Check de financiële haalbaarheid

Annette Duivenvoorden (Platform31), Jasper Klapwijk (Kantelingen) en Marc van den Berg (RVO) gingen tijdens een webinar in op het kennisprogramma Woonvarianten senioren, het berekenen van de haalbaarheid en de twee Stimuleringsregelingen Wonen en Zorg en Ontmoetingsruimten voor Ouderen. Kijk de verschillende onderdelen van het webinar terug. Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Karin (60) en Huub (70) verhuisden naar een appartement in hartje Delft: “We raken niet uitgekeken.”

Het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt draagt bij aan het passender wonen van senioren én helpt bij de aanpak van de woningmarktproblematiek. Karin en Huub Holthuizen vertellen hun verhaal. Lees meer

Gemengd wonen voor psychiatrische cliënten als tussenstap naar zelfstandigheid

Het is een nieuwe stap voor corporaties en zorginstellingen: mensen met complexe psychiatrische aandoeningen grotendeels zelfstandig laten wonen in een gemengd complex met reguliere huurders. Het vraagt intensieve samenwerking tussen corporatie en zorgorganisatie. Twee Utrechtse partijen realiseerden deze gemengde woonvorm met succes. Lees meer

Rekenen aan uw nieuwe wooninitiatief voor senioren? Check de haalbaarheid!

Doe de online haalbaarheidscheck

Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen en -concepten waar senioren prettig oud kunnen worden, maar het aanbod blijft sterk achter op de vraag. Platform31 helpt initiatiefnemers van nieuwe woonvormen praktisch op weg. Niet alleen met relevante kennis en inspirerende voorbeelden, ook met een online haalbaarheidsscan. Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Ineke Visser (86) is weloverwogen verhuisd: alleen, maar dicht bij haar man

Samen met partijen uit de praktijk, gemeenten, corporaties, zorgaanbieders, provincies en marktpartijen, werkten we de afgelopen tijd aan een gestructureerde aanpak van doorstroming voor senioren. Hoe ziet dat doorstromen er in de praktijk uit? Ineke Visser vertelt haar verhaal. Lees meer

Woonzorgvisie: betrek de gemeenteraad

Sander Engelen, adviseur bij Necker van Naem, legt uit hoe én wanneer u de gemeenteraad het beste kan betrekken bij het maken van de woonzorgvisie. En we spraken met beleidsadviseurs over hoe zij dit aanpakken in hun gemeente. Lees meer

Podcast31: Meerpartijensamenwerking bij ontwikkelen en uitvoeren van de woonzorgvisie

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

In de derde aflevering van de podcastreeks 'Toekomstbestendig wonen met zorg' zoomen we in op samenwerken om tot een goede, breed gedragen woonzorgvisie te komen én uit te voeren. Lees meer