Vragenlijst intermediaire verhuur

Om meer zicht te krijgen op de ervaringen rondom intermediaire verhuur zet Platform31 een (landelijke) vragenlijst uit onder woningcorporaties en BWMO- en zorgorganisaties. Doet u mee? Lees meer

Woonzorgvisie: betrek de gemeenteraad

Sander Engelen, adviseur bij Necker van Naem, legt uit hoe én wanneer u de gemeenteraad het beste kan betrekken bij het maken van de woonzorgvisie. En we spraken met beleidsadviseurs over hoe zij dit aanpakken in hun gemeente. Lees meer

Meerpartijensamenwerking bij ontwikkelen en uitvoeren van de woonzorgvisie

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

In de derde aflevering van de podcastreeks 'Toekomstbestendig wonen met zorg' zoomen we in op samenwerken om tot een goede, breed gedragen woonzorgvisie te komen én uit te voeren. Lees meer

“Ga aan de slag met de inclusieve wijk!”

Interview met Richelle Krens en Niels Rood, gemeente Leiden

De publicatie 'Inspiratie voor een inclusieve wijk' bundelt de oogst van het innovatieprogramma Langer thuis – inclusieve wijk. Richelle Krens en Niels Rood hadden er als trekkers van de themagroep Wonen, Welzijn, Zorg van G40-Stedennetwerk een belangrijke rol in. Wat drijft hen? Lees meer

Afwegingen en keuzes achter woonzorginnovaties

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

Zelfstandig thuis wonen, het liefst steeds langer. En niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag staat centraal in de podcastreeks over Toekomstbestendig wonen met zorg. In de tweede aflevering van deze podcastreeks gaan we in op keuzes achter wooninnovaties. Lees meer

Aanbesteding van kleinschalige zorg is complex voor zorgboeren

Interview met Maarten Fischer, Federatie Landbouw en Zorg, en Maurice van Valkenburg, Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Steeds vaker ontvangen gemeenten, vooral in landelijk gebied, verzoeken tot vergunningverlening of zorginkoop van boerderijen die zich ontwikkelen tot zorgboerderij. Hoe scheid je als gemeente het kaf van het koren bij al deze aanvragen? En aan welke eisen moeten zorgboeren voldoen? Lees meer

Senioren en mensen met beperking vormen wooncommunity Elderburen in Arnhem

Woonvarianten voor senioren

Een gebouw speciaal ontworpen door en voor huurders die actief aan de wooncommunity bijdragen. Bedoeld om elkaar te ontmoeten en (leren) kennen. Dat is de kern van Elderburen in Arnhem. Lees meer

Onderzoek voor de woonzorgvisie

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

Zelfstandig thuis wonen, het liefst steeds langer. En niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag staat centraal in de podcastreeks over Toekomstbestendig wonen met zorg. In de eerste aflevering van deze podcastreeks zoomen we in op onderzoek voor de woonzorgvisie. Lees meer

Nieuw stadshart voor Delfzijl aan zee; setting voor 'Wonen met een plus'

Woonvarianten voor senioren

Als antwoord op bevolkingskrimp kiest Delfzijl voor een kwaliteitsimpuls in wonen en recreatie. Sinds 2013 werkt de stad aan een ambitieuze gebiedsontwikkeling. Delfzijl zet in op een compacter winkelgebied, een verbinding met het strand en ‘Wonen met een plus’. Een woonconcept voor senioren en starters. Lees meer

Gekleurde vergrijzing vraagt om passend woonzorg aanbod

Steeds meer gemeenten hebben een woonzorgvisie. Wat opvalt is dat zowel binnen de visie als bij het ontwikkelen van woonvormen voor senioren er weinig aandacht is voor ouderen met een migratieachtergrond. Moet dit niet anders? Lees meer

Maatschappelijk grondbeleid inzetten voor woonvarianten senioren

De betaalbaarheid van gebiedsontwikkeling staat flink onder druk. Dat belemmert het realiseren van onze woonwensen, onder meer die van senioren. Nieuwe woonvarianten voor deze doelgroep en andere gewenste maatschappelijke doelen worden realiseerbaar door een andere benadering van grond-, vastgoed- of ontwikkelbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Lees meer