“We gaan het gewoon doen!”

Portret van een verbinder in de gebiedsgerichte aanpak: Peter Wijnsma

‘Verbindingsofficieren’ binnen gemeenten worden steeds belangrijker. Zij zijn onmisbaar in een gebiedsgerichte aanpak. Verschillende beleidsdomeinen, budgetten en niveaus moeten (meer) met elkaar worden verbonden, en dat is mensenwerk. Platform31 zet de ‘verbinders’ die hieraan bijdragen centraal in deze reeks portretten. In dit portret komt Peter Wijnsma, gebiedsmanager bij de gemeente Groningen, aan het woord. Lees meer

“Problemen die mensen echt in hun ‘zijn’ raken – dáár wil ik aan werken”

Portret van een verbinder in de gebiedsgerichte aanpak: Evelyn Polhuijs

In hun streven naar een betere leefsituatie in kwetsbare wijken werken steeds meer gemeenten aan een gebiedsgerichte aanpak. Omdat beleid mensenwerk is, wordt de aanwezigheid van ‘verbindingsofficieren’ binnen gemeenten steeds belangrijker. Platform31 brengt deze verbinders in beeld in een reeks portretten. Voor dit derde portret spraken we Evelyn Polhuijs, gebiedswerker bij de gemeente Leeuwarden. Lees meer

“Ik ritsel alles tussen straat en staat”

Portret van een verbinder in de gebiedsgerichte aanpak: Danielle van den Heuvel

In dit tweede portret is Danielle van den Heuvel, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam, aan het woord. Zij is een van de verbinders die Platform31 in beeld brengt in deze reeks. Lees meer

“Alles wat je doet in de wijk, moet je met bewoners doen”

Portret van een verbinder in de gebiedsgerichte aanpak: Angelique Meijer

Steeds meer gemeenten werken aan een gebiedsgerichte aanpak. Omdat beleid mensenwerk is, wordt de aanwezigheid van ‘verbindingsofficieren’ steeds belangrijker. Platform31 brengt deze verbinders in beeld in een reeks portretten. In dit eerste portret vertelt wijkmanager en regisseur Aardgasvrije wijk bij de gemeente Dordrecht Angelique Meijer over haar ervaringen als verbinder in de wijk Crabbehof. Lees meer

Unieke plekken creëren door factoren te verbinden

Interview Caroline Bos, bouwmeester bij AM en co-founder van UNStudio

“In Nederland zijn we doorgeslagen in verdichting. Op andere plekken vind je meer generositeit in de publieke ruimte”, zegt Caroline Bos, bouwmeester bij AM, co-founder van UNStudio én spreker tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Lees meer

Lancering WijkWijzer: platform voor leefbare en veilige wijken

Vanaf vandaag kan iedereen die werkt aan veilige en leefbare wijken terecht op WijkWijzer: een nieuw online kennis- en leerplatform om het werken aan leefbare en veilige wijken te versterken. Lees meer

Terugkijken: Tellen en vertellen; samen aan de slag

Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB organiseerden samen met het ministerie van BZK drie online bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen die aan de gang willen met methoden om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Lees meer

“Het is niet sexy om miljoenen apart te zetten”

De gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant over de Woningbouwimpuls

De gemeente Breda krijgt 10 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls voor de versnelde bouw van ruim 600 woningen in het deelgebied De Strip. Bonnie van Wijk en Hans Thoolen (gemeente Breda) en Arno van den Hurk (provincie Noord-Brabant) vertellen over de samenwerking tussen gemeente en provincie en hoe De Strip in aanmerking kwam voor de Woningbouwimpuls. Lees meer

Indringende adviezen: breng de menselijke maat terug in de wijk

Bewoners en wijkwerkers willen de wijkgerichte aanpak vernieuwen

Het is één van de meest urgente opgaven van dit moment: hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van onder andere werkloosheid, schulden, eenzaamheid komen? Hoe kunnen we het huidige systeem openbreken, leren van het verleden en in actie komen via een langjarige en lerende wijkaanpak? Lees meer

Dertien wooncoöperatie pilots op stoom!

Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperaties 2020-2021

Inmiddels telt het Hernieuwd Actieprogramma Wooncoöperaties 2020-2021 van Platform31 dertien pilots en ze zijn al goed op weg. Lees meer

Snel afspraken voor de begeleiding van uitstromers in Woerden

In Woerden hebben meerdere partijen het afgelopen jaar gewerkt aan betere afspraken, samenwerking en onderlinge afstemming bij de begeleiding van uitstromers van begeleid wonen en maatschappelijke opvang. Lees meer