Instructiefilm: ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’

Zeven bouwstenen voor een vliegende start

Deze instructiefilm, gebaseerd op de eerder verschenen handreiking ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’ bespreekt zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent. Lees meer

Samen slim schaarse ruimte benutten

Keynote Jeanet van Antwerpen op jaarcongres Stedelijke Transformatie

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven rond wonen, klimaat, natuur en landbouw. Om deze opgaven het hoofd te bieden, moet Nederland de komende jaren ruimtelijk flink op de schop. Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie vertelt Jeanet van Antwerpen over het Rli-advies ‘Geef richting, maak ruimte’. Lees meer

‘Crash course’ in het verduurzamen van kwetsbare wijken

Platform31, Nyenrode Business Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut helpen gemeenten en hun partners de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid. Lees meer

Toekomstbestendige gebiedstransformatie

Hoe kunnen we met stedelijke gebiedstransformaties toekomstbestendige woongebieden realiseren? Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie gaan overheden, ontwikkelaars, corporaties, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten op zoek naar het antwoord op deze vraag. Lees meer

“Een thuis is meer dan je huis”

Interview met Anne Koning (provincie Zuid-Holland)

De ruimtelijke opgaven zijn nergens in Nederland zo prangend als in Zuid-Holland: een laaggelegen, dichtbevolkte en economisch sterke deltaprovincie. Daarom is Zuid-Holland dé aangewezen provincie voor het eerste lustrum van het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Gedeputeerde Anne Koning legt uit hoe Zuid-Holland de verstedelijkingsopgave het hoofd biedt. Nu en in de toekomst. Lees meer

Geluid bij gebiedsontwikkeling: wat is de impact van de Omgevingswet?

Als de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2023 ingaat, verandert de regelgeving rondom geluid bij gebiedsontwikkelingen. Wat wordt straks anders en hoe kan je anticiperen op deze veranderingen? Lees meer

Wie durft het Wijklab uit te nodigen in 2022?

Platform31 gaat de wijk in! Doet u mee aan een Wijklab om samen met experts een oplossing te vinden voor een vraagstuk uit uw wijk? Lees meer

Financiering voor resultaat in gebiedsgerichte aanpak Leeuwarden Oost

Interview met Marloes Schreur

In het programmaplan voor Leeuwarden Oost ligt de focus op een meerjarige aanpak voor de nieuwe generatie. Marloes Schreur, programmamanager stedelijke vernieuwing bij de gemeente Leeuwarden, vertelt over hoe in dit plan specifieke aandacht is gegeven aan nieuwe financieringsvormen die leiden tot een duurzame financieringsstrategie. Lees meer

Samen naar een duurzame en leefbare wijk

Lessen van drie jaar experimenteren in kwetsbare wijken

Drie jaar lang onderzochten Platform31, Nyenrode Business Universiteit en achttien gemeenten of de energietransitie in kwetsbare wijken kan dienen als hefboom om de leefbaarheid te verbeteren. "Er is heel veel geleerd en bereikt", aldus Anke van Hal, coauteur van de afrondende analyse van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Lees meer

Wegwijzer bij het maken van afwegingen in de wijk

De woningcorporatie wordt gevraagd tegemoet te komen aan nieuwe maatschappelijke urgenties. Kerntaken worden opgerekt en keuzes moeten worden gemaakt. De wegwijzer is een hulpmiddel om tot logisch nadenken te komen over gecompliceerde en complexe keuzes. Lees meer

Kansenongelijkheid terugdringen? Gebruik de 'capability approach'

Interview met Céline Janssen, TU Delft

Steeds vaker klinkt de roep om rechtvaardige, of inclusieve, steden. Maar wat verstaan we daaronder? Een belangrijk kenmerk van zo’n stad is kansengelijkheid. Volgens Céline Janssen, promovenda aan de TU Delft, kan de 'capability approach' een bijdrage leveren aan het detecteren en verkleinen van kansenongelijkheid. Lees meer