Bereiken van consensus met de Mutual Gains Approach

De Mutual Gains Approach is een gestructureerde werkwijze die zoekt naar de gemeenschappelijke meerwaarde voor alle belanghebbenden, onder andere bij gebiedsontwikkelingen. Marc Wesselink (bureau WesselinkVanZijst) vertelt over de basisprincipes. Lees meer

Oproep: Help mee met het vernieuwen van onze website

We zijn bezig met het vernieuwen van www.platform31.nl. Daarvoor ontwerpen we onder andere een nieuwe menustructuur. We willen de menustructuur graag testen en hebben hierbij uw hulp nodig. Lees meer

Stapsgewijs werken aan verdere vergroening van de leefomgeving

Meer groen in de wijken, ook buiten het stadscentrum. In bestaande wijken liggen veel kansen voor vergroening, ook als ze al relatief groen zijn. Het instrument programma, één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, kan hierbij ondersteunend zijn. Lees meer

Wethouders die werken in de wijkaanpak: laat u inspireren door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Ziet u in uw gemeenten wijken en buurten waar kwetsbare mensen zich concentreren? En bent u als wethouder (deels) verantwoordelijk voor de wijkaanpak? Laat u inspireren door de resultaten en lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid! Lees meer

Wijklab-panel adviseert in Schiedam-Oost: geef wijkgericht werken een goede plek in de wijkaanpak

Een multidisciplinair expertpanel ging op bezoek in Schiedam-Oost. In dit Wijklab zette het de tanden in de vraag: hoe brengen we de top-down wijkaanpak samen met het bottom-up wijkgericht werken? Lees meer

Duurzame bouwlogistiek stimuleren in verdichtende steden

De verdichtingsopgave in steden leidt tot meer bewegingen van bouwverkeer door bebouwd gebied. Deze toename kan zorgen voor overlast. Ook kan dit haaks staan op doelstellingen om uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. Wat kunnen gemeenten en bouwbedrijven doen om binnenstedelijke bouwlogistiek te verduurzamen? Lees meer

Webinarserie herstructurering 2.0

Fysieke ingrepen als onderdeel van een brede wijkaanpak

Er komen grote fysieke opgaven op kwetsbare wijken af, zoals verduurzaming, aanpassing aan klimaatverandering en het bouwen van extra woningen. Tegelijkertijd spelen hier diverse sociaalmaatschappelijke opgaven, zoals armoede en schulden, schooluitval en werkloosheid. Platform31 pleit ervoor om de aanpak van fysieke en sociale opgaven te combineren in een brede wijkaanpak. In 3 webinars nemen we je mee in het 'hoe'. Lees meer

Een integrale aanpak bij het vergroenen van de leefomgeving

De deelnemende gemeenten in de leerkring ‘vergroening en het omgevingsprogramma verkennen wat er nodig is om groennormen te behalen. Lees meer

Trendtalks 2022

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Live vanuit De Balie in Amsterdam zendt Platform31 dit najaar live trendtalks uit over onze 5 opgaven. Lees meer

Hoe kunnen overheid en markt omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 3

In deze podcast gaat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in gesprek met Frits Dinkla (Lid Expertteam Woningbouw RVO) en Hans ter Steege (CEO van de Ter Steege Groep) over het omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten. Lees meer

Mensen maken het verschil bij wijktransformaties

Interview met Marieke Wenneker, Fontys Hogeschool

Mensen maken het verschil bij wijktransformaties. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. Marieke Wenneker, docent-onderzoeker aan Fontys Hogeschool, pleit in haar postdoc-onderzoek voor een mensgerichte aanpak. Lees meer