Gemeente Venlo heeft extra aandacht voor kwetsbare groepen

Interview met Bart Verheijden (senior adviseur Publieke gezondheid) en Mariëlle de Groot (implementatiemanager Fier op Venlo)

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit zevende verhaal van de gemeente Venlo gaat over het voorrang geven aan kwetsbare groepen. Lees meer

Terugkijken: Webinar gezondheid en omgevingsvisie

Gemeenten hebben grote vrijheid om zelf invulling te geven aan hun omgevingsvisie en daarin gezondheidsbeleid en ruimtelijk beleid te verbinden en te borgen. Maar hoe doe je dat? We spraken erover tijdens ons webinar ‘Gezondheid in de omgevingsvisie’. Lees de belangrijkste opbrengsten of bekijk het volledige webinar terug. Lees meer

Samen verschil maken voor gelijke kansen op gezondheid

Afgelopen jaren ondersteunde GezondIn gemeenten met het versterken van lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. In dit overzicht delen we graag de belangrijkste opbrengsten van 2021 en wat GIDS/GezondIn in de afgelopen acht jaar heeft bereikt. Lees meer

Gemeente Weert investeert in bestaanszekerheid tijdens corona

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit zesde verhaal van de gemeente Weert gaat over vergroten van bestaanszekerheid. Lees meer

Schilderswijk moeders zorgen samen voor ondersteuning in de wijk

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit vijfde verhaal over de Schilderswijk Moeders gaat over versterken van de sociale basisinfrastructuur. Lees meer

Kinderen doen het nu beter op school dankzij Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit vierde verhaal van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid gaat over hun investering in kansengelijkheid in het onderwijs. Lees meer

Sleutelfiguren en specialisten zorgen in Amersfoort voor toegankelijke informatie over coronamaatregelen

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit derde verhaal van Amersfoort gaat over het investeren in toegankelijke informatie. Lees meer

FriendsOnline helpt jongeren in Haarlemmermeer met sociaal contact in coronatijd

Met tien denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit tweede verhaal van welzijnsorganisatie MeerWaarde in Haarlemmermeer gaat over rekening houden met de mentale gezondheid van mensen. Lees meer

Hoe de gemeente Utrecht data over corona verzamelt, duidt en vertaalt naar beleid

Met tien denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit eerste verhaal van Utrecht gaat over de inzet op het monitoren van de gezondheidsproblematiek om tijdig zicht te krijgen op kwetsbare inwoners, risicosituaties en mogelijke oplossingen. Lees meer

Deelnemerservaringen tellen bij gezondheidsaanpak in Zeist

Het project Aysma in de gemeente Zeist helpt eenzame, oudere migrantenvrouwen uit hun isolement te komen, meer te participeren in de samenleving en gezonder te worden. Dankzij GIDS-middelen was er ruimte om aan de slag te gaan met het thema ‘narratief waarderen’. We spraken met Gina Zoetendaal en Sander Moret. Lees meer

Lokaal financieel maatwerk effectiever bij hoge zorgkosten dan compensatieregelingen

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van mensen die moeite hebben om hun zorgkosten te betalen. De eindevaluatie ‘Goed geregeld? laat zien dat gemeenten over het algemeen vinden dat hun lokale regelingen effectiever zijn dan de eerder genoemde compensatieregelingen. Lees meer