Samen naar een duurzame en leefbare wijk

Lessen van drie jaar experimenteren in kwetsbare wijken

Drie jaar lang onderzochten Platform31, Nyenrode Business Universiteit en achttien gemeenten of de energietransitie in kwetsbare wijken kan dienen als hefboom om de leefbaarheid te verbeteren. "Er is heel veel geleerd en bereikt", aldus Anke van Hal, coauteur van de afrondende analyse van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Lees meer

Circular wood: van gebruikt hout tot nieuwe producten voor woningcorporaties

Interview met Marta Male-Alémany en Tony Schoen, Hogeschool van Amsterdam en Erik van Bergeijk, woningcorporatie Rochdale

Platform31 is partner in het project Circular Wood for the Neighbourhood. Daarin verkennen we hoe digitale productie en robotisering kan bijdragen aan nieuwe toepassingen voor hergebruik van hout uit renovaties door woningcorporaties. We spreken enkele sleutelpersonen over de opzet, voorlopige resultaten en (mogelijke) vervolgstappen. Lees meer

Terugkijken: Inspiratietours aardgasvrije projecten – ‘All-electric concept’ gestapelde bouw Emmeloord & proeftuin Nagele

Bekijk de presentaties van de derde etappe van de Inspiratietours aardgasvrije projecten, met een bezoek aan de Urkerwegflats in Emmeloord en PAW-proeftuin Nagele. Lees meer

Terugkijken: Inspiratietours aardgasvrije projecten – Vraagbundeling Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie

Bekijk de presentaties van de tweede etappe van de Inspiratietours aardgasvrije projecten, over vraagbundeling bij schilrenovaties van portiek-etage woningen en eengezinswoningen door de Noord-Hollandse DuurzaamheidsCoalitie. Lees meer

Verduurzamen van gespikkeld bezit: 5 lessen uit Voorkoop, Culemborg

In de wijk Voorkoop, een ‘normale’ jaren 80 wijk in Culemborg, is KleurrijkWonen samen met de gemeente en bewoners in 2019 het proces gestart om de wijk te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Behalve het verduurzamen van hun eigen woningbezit is daarbij nadrukkelijk ook gekeken naar een betaalbare oplossing voor de particuliere woningeigenaren in de wijk. Lees meer

Terugkijken: trendtalks 2021

Over ruimte & wonen, zorg & welzijn, duurzaamheid

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Op basis van de trendstudie zond Platform31 dit najaar live trendtalks uit over de belangrijkste opgaven. Hebt u een uitzending gemist? Ze zijn nu terug te kijken. Lees meer

Terugkijken: Inspiratietours aardgasvrije projecten – Buurt Energie Systeem Nijmegen

De eerste etappe streek neer in Nijmegen. In de wijk Hengstdal werkt corporatie Woonwaarts, samen met partners Gemeente Nijmegen, Alliander en bewoners aan de aanleg van een Buurt Energie Systeem (BES). Bekijk de opnames en slides. Lees meer

Hoe krijg je ‘eigenaren-bewoners’ in de wijk Hatert mee bij het collectief verduurzamen van gespikkeld bezit?

5 lessen uit Nijmegen

Talis, een woningcorporatie uit Nijmegen, houdt zich bezig met het collectief verduurzamen van gespikkeld bezit. In de wijk Hatert gingen zij op pad om eigenaren-bewoners mee te laten doen en ze te overtuigen van de voordelen van het verduurzamen van hun woning. Lees meer

Lessen over gespikkeld bezit gezamenlijk verduurzamen uit De Hellen in Goirle

Iedereen moet overal kunnen meedoen met de energietransitie, ook mensen met een ‘smalle beurs’. Dat is de inclusieve gedachte achter een pilot voor het verduurzamen van gespikkeld bezit in de Rivierenbuurt van de wijk De Hellen in Goirle. Lees meer

Terugkijken: Duurzame wijken in Europa

Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PED-II)

Op 14 september vond de derde digitale netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PED-II) van Platform31 plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn gemeenten en kennisinstellingen door Christoph Gollner (programmamanager PED, JPI Urban Europe) en Mark Westerhuis (Platform31) geïnformeerd over Positive Energy Districts, het PED-programma, en welke voordelen gemeenten en kennisinstellingenkunnen ondervinden van deelname aan de PED-II call. Hieronder vindt u een korte terugblik van de bijeenkomst. Lees meer

Welke actie van de gemeenteraad nu nodig is voor de warmtetransitie, terwijl dat iedereen meer werk oplevert

Elke gemeente moet eind dit jaar de eerste transitievisie warmte vaststellen, de basis voor de overstap naar aardgasvrije wijken. ’De vaart erin houden in deze complexe opgave’ is daarbij het credo van veel colleges en ambtenaren. Keuzes raken álle bewoners in de gemeente direct. Daar hoort de volksvertegenwoordiging bij te zijn. Aan de bak, is ons pleidooi. Maak de transitievisie warmte politiek. Lees meer