Actieagenda Heel het MKB Circulair!

Het mkb moet in actie komen om in 2050 (vrijwel volledig) circulair te zijn, maar dat is geen eenvoudige opgave. Platform31 heeft met verschillende publieke en private partijen intensief samengewerkt om het mkb te ondersteunen en de transitie te versnellen. Dit heeft geleid tot een gedeelde Actieagenda, die in verschillende landelijke circulaire initiatieven zal worden meegenomen. Lees meer

Het Rikx-platform maakt impact in Rotterdam betaalbaar

Impact ondernemers bieden vaak onconventionele oplossingen met een hoge maatschappelijke impact. Financiering vinden om de oplossingen ook daadwerkelijk uit te voeren is echter lang niet altijd eenvoudig. Gemeente Rotterdam werkt daarom sinds kort samen met Rebel aan de pilot platform Rikx. Lees meer

De 'doorvrager' wint in de binnenstad die bindt

Interview met Dennis Houkes en Iddo Ketel

Alleen samen krijgen we de binnenstad vitaal. Een boodschap die in alle voorgaande interviews met professionals uit Spijkenisse te horen was. Blijkbaar makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe schrijf je een binnenstadsverhaal dat ondernemers, eigenaren én bezoekers aanspreekt? Lees meer

Eigenaarschap van vastgoed én van unieke, stedelijke ervaringen

Interview met Jaco den Hoedt en Steven Manhave, vastgoedeigenaren in Spijkenisse

Wat betekent het om eigenaar te zijn van een stukje binnenstad? In deel drie van de interviewreeks over de binnenstad van Spijkenisse spreken we met Jaco den Hoedt en Steven Manhave, beiden vastgoedeigenaar in het hart van de stad. En vastgoedeigenaar mét hart voor de stad, zo verklaren ze. Lees meer

Schuring geeft glans in Spijkenisse

Interview met Léon Soeterboek, gemeente Nissewaard en Rob Vester, BIZ Spijkenisse

Ons gesprek over de nieuwe betekenis voor de middelgrote stad gaat verder met Léon Soeterboek, wethouder in Nissewaard en Rob Vester, voorzitter van de BIZ in Spijkenisse. We gaan in op de werkzame bestandsdelen in de samenwerking tussen gemeente, ondernemers en eigenaren. Wat kunnen andere gemeenten leren van het driepartijenoverleg? Lees meer

Nieuwe betekenis voor de middelgrote stad – samen aan de slag in Spijkenisse

Interview met Sandra Suijkerbuijk, het Kadaster en Arno Ruigrok, retailexpert

De interviewreeks in het kader van de vitale binnenstad van Spijkenisse wordt om de week op het Kennisnetwerk Regionale Economie gepubliceerd. Voor dit eerste interview spraken we Sandra Suijkerbuijk, projectmanager bij het Kadaster en Arno Ruigrok, retailexpert in het herstel van binnensteden en de positie van de middelgrote stad. Wat maakt Spijkenisse als middelgrote stad onder de rook van Rotterdam bijzonder? Lees meer

De bezoeker centraal als nieuw binnenstadsnormaal

Vijf concrete aanbevelingen voor een vitale en duurzame binnenstad

De toekomst van de binnenstad begint op ooghoogte. De Deense architect en stedenbouwkundige Jan Gehl benadrukte tijdens de Dag van de Stad nog eens hoe wezenlijk dit menselijke perspectief is in het ontwerp van steden. In dit artikel delen Platform31, Roots Beleidsadvies en RuimteVerhaal vijf concrete lessen uit het onderzoekstraject ‘De binnenstadsbezoeker centraal’. Lees meer

Ervaringen met co-creatie in Living Labs als methode voor gezamenlijk leren en opschalen

Gemeenten en andere partijen zijn continu bezig met het ontwikkelen, leren en toepassen van kennis om stedelijke vraagstukken (samen) op te lossen. In de VerDuS SURF-projecten van de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met co-creatie in Living Labs en action research als methode voor gezamenlijk leren en creëren. Het Rathenau Instituut bundelde deze kennis en ervaringen in een synthesestudie. Wouter Kersten, projectleider bij Platform31, geeft in zijn reflectie op de VerDuS-website bovendien een aantal suggesties voor hoe gemeenten deze inzichten, op grotere schaal, kunnen inzetten. Lees meer

Kansen voor impactondernemers in Zuidoost-Drenthe

Steeds meer ondernemers zijn naast financiële winst ook gericht op maatschappelijke impact. In dit onderzoek hebben de onderzoekers van Buro Bries specifiek gekeken naar het lokale ecosysteem voor impactondernemen in Zuidoost-Drenthe. Wat houdt deze ecosysteem-benadering precies in, en wat levert het ons op? Lees meer

Samen aan de slag voor het Drentse mkb

Praktijkvoorbeeld: Ik Ben Drents Ondernemer

Ik Ben Drents Ondernemer is hét Drentse programma voor het mkb. In dit artikel leest u alles over het versterken van het mkb in de regio. In Drenthe werken overheden, onderwijs en ondernemers samen aan sterk ondernemerschap en meer concurrentiekracht en werkgelegenheid. Lees hoe ze dat in Drenthe aanpakken, wat dat oplevert en welke lessen we daaruit kunnen trekken. Lees meer

Terugkijken: webinar veilig digitaal ondernemen

Wilt u met ondernemers het gesprek aangaan over cyberweerbaarheid? In dit webinar bieden we gemeenten inspiratie hoe het mkb gestimuleerd kan worden om op een veilige manier mee te bewegen met de digitale transitie. Lees meer