Met de praktijkleerkring Flexwonen Zuid-Holland sneller flexwonen realiseren

Flexwonen zorgt op korte termijn voor woonruimte voor spoedzoekers. Het lijkt een snelle en makkelijke oplossing, maar er komt nog veel bij kijken. In dit artikel delen we de geleerde lessen uit de praktijkleerkring Flexwonen Zuid-Holland. Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Wonen en leefbaarheid’

De druk op de woningmarkt zorgt voor een stevige behoefte aan versnelling van de woningbouwproductie. Door de stijgende bouw- en grondkosten wordt vooral gestuurd op efficiency. De ogen zijn gericht op zowel buiten- als binnenstedelijke gebieden om deze opgave te verwezenlijken. Hoe kan deze urgente verstedelijkingsopgave ook een motor zijn voor verbetering van leefbaarheid in nieuwe en bestaande wijken? Lees meer

Hoe een grensverleggende woningruil tussen corporaties Eindhoven een stuk duurzamer maakt

Woningcorporaties in Eindhoven geven door baanbrekende samenwerking het verduurzamen van hun bezit een enorme impuls. Ze ruilen verouderde woningen tegen energiezuinig bezit. De uitkomst is win-win én 100 miljoen euro extra voor verduurzaming. Lees meer

Hoe woningcorporaties woningdelen toepassen: friendscontracten en kamerverhuur

Woningdelen in de praktijk - deel 4

Woningcorporaties bieden soms eengezinswoningen of appartementen aan als deel- of friendswoning. Dat levert direct extra woonruimte op. Een artikel over woningdelen en praktijkvoorbeelden.  Lees meer

Flexwonen: meer, sneller, beter, gemakkelijker

Tijdens een webinar op 15 november legde minister De Jonge uit waarom het zo belangrijk is om flexwoningbouwprojecten te versnellen en wat hiervoor nodig is. Daarnaast gaven toonaangevende experts antwoord op uw meest prangende vragen. Lees meer

‘Beter benutten’ in de coalitieakkoorden

Woningdelen in de praktijk - deel 3

Platform31 analyseerde de gemeentelijke coalitieakkoorden op een reeks lokale thema's, waaronder wonen. Welke ambities hebben gemeenten om de bestaande woningvoorraad beter te benutten? Je leest het in het derde artikel uit de reeks 'Woningdelen in de praktijk'. Lees meer

Kleine uitbreidingen op woonwagenlocaties helpen ook!

Veel gemeenten hebben (nieuw) woonwagenbeleid vastgesteld of staan op het punt dit te doen. Maar om verschillende redenen worstelen ze met de realisatie ervan. Dit artikel geeft voorbeelden van gemeenten die daarom éérst bestaande en/of oude locaties uitbreiden. Lees meer

Minister Hugo de Jonge onderstreept het belang van flexwonen

Met de realisatie van jaarlijks 15.000 flexwoningen wil het Rijk de druk op de woningmarkt verlichten. Gemeenten, corporaties en marktpartijen zien nut en noodzaak van flexibele woonoplossingen in, maar er bestaan ook barrières. Tijdens een webinar op 15 november deelt minister Hugo de Jonge zijn visie op flexwonen. Lees meer

Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars werk samen!

De woningbouwopgave is groot. Versnellen blijkt in de praktijk lastig. Een goede samenwerking tussen verschillende partijen is cruciaal. In een leerkring gaan medewerkers van gemeenten, corporaties en ontwikkelaars samen op zoek naar de juiste manieren van samenwerking. Lees meer

Gezocht: vernieuwende maatschappelijke verkoopvarianten

Platform31 brengt in opdracht van de woningcorporaties in beeld welke maatschappelijke verkoopvarianten gemeenten en corporaties daarvoor momenteel inzetten. We zijn in het bijzonder op zoek naar innovatieve verkoopinstrumenten die minder drukken op de financiële balans van corporatie of gemeente dan ‘gangbare’ voorbeelden. Lees meer

Oplossing van woningtekort hangt niet op nieuwbouw

“Het gaat niet om het halen van jaarlijks 100 duizend nieuwbouwwoningen, maar om méér woonruimte scheppen voor 100 duizend huishoudens. En daarvoor zijn, nog veel meer andere mogelijkheden. Benut die.” Lees meer