Een thuis voor iedereen: koplopers doen ervaring op

Huisvesting van aandachtsgroepen

In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Platform31 ondersteunt in dit programma koplopers met kennis en kunde. Lees meer

Trendtalks 2022

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Live vanuit De Balie in Amsterdam zendt Platform31 dit najaar live trendtalks uit over onze 5 opgaven. Lees meer

Hoe kunnen overheid en markt omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 3

In deze podcast gaat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in gesprek met Frits Dinkla (Lid Expertteam Woningbouw RVO) en Hans ter Steege (CEO van de Ter Steege Groep) over het omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten. Lees meer

Hart van Brabant werkt regionaal samen om tot meer en betere huisvesting te komen voor arbeidsmigranten

In de regio Hart van Brabant werken ca. 16.000 arbeidsmigranten. Zij zijn nu én in de toekomst belangrijk voor de regionale economie. De regio heeft gewerkt aan een samenwerkingsverband om de huisvesting van arbeidsmigranten verder te verstevigen in alle gemeenten. In een regionaal afsprakenkader werd de balans is gevonden tussen elkaar vasthouden en voldoende lokale flexibiliteit. Lees meer

Mensen maken het verschil bij wijktransformaties

Interview met Marieke Wenneker, Fontys Hogeschool

Mensen maken het verschil bij wijktransformaties. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. Marieke Wenneker, docent-onderzoeker aan Fontys Hogeschool, pleit in haar postdoc-onderzoek voor een mensgerichte aanpak. Lees meer

Resultaatfinancieren: betalen voor impact?

Terugkijken of luisteren

Op donderdag 22 september organiseerde de City Deal Impact Ondernemen het webinar Betalen voor impact. Lees meer

Wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 2

Wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw? Daarover praat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in deze podcast met Leontine de Koning (Lid Expertteam Woningbouw bij RVO) en Desirée Uitzetter (voorzitter NEPROM en directeur gebiedsontwikkeling bij BPD). Lees meer

Gezocht: vernieuwende manieren van woningtoewijzing aan aandachtsgroepen

We komen graag in contact met corporaties, gemeenten en (zorg)organisaties die op slimme of innovatieve wijze aandachtsgroepen toewijzen. Lees meer

De stad van iedereen: samenwerken aan een inclusieve stad

De Dag van de Stad 2022 in Tilburg staat in het teken van het streven naar een inclusieve stad. Een stad waarin iedereen zich thuis voelt en waar iedereen gelijke kansen heeft. Bent u erbij? Victor Everhardt (directeur-bestuurder van Platform31) nodigt u van harte uit! Lees meer

Hoe kun je woningbouw versnellen binnen wettelijke kaders?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 1

In deze podcast gaat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in gesprek met Jeroen Hatenboer (Lid Expertteam Woningbouw bij RVO) en Isabelle van de Geer (plaatsvervangend directeur directie Woningbouw bij het ministerie van BZK) over het versnellen van woningbouw binnen wettelijke kaders. Lees meer

Nieuwbouw vaker samen delen: een nieuwe trend?

Woningdelen in de praktijk - deel 1

In de reeks 'Woningdelen in de praktijk' laten we middels praktijkvoorbeelden zien hoe gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties woningdelen stimuleren en realiseren. In dit artikel zoomen we in op nieuwbouwconcepten die gebaseerd zijn op het ‘friendswonen’ en andere woningdeelconcepten. Lees meer