Verduurzamen van gespikkeld bezit: 5 lessen uit Voorkoop, Culemborg

In de wijk Voorkoop, een ‘normale’ jaren 80 wijk in Culemborg, is KleurrijkWonen samen met de gemeente en bewoners in 2019 het proces gestart om de wijk te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Behalve het verduurzamen van hun eigen woningbezit is daarbij nadrukkelijk ook gekeken naar een betaalbare oplossing voor de particuliere woningeigenaren in de wijk. Lees meer

Terugkijken: trendtalks 2021

Over ruimte & wonen, zorg & welzijn, duurzaamheid

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Op basis van de trendstudie zond Platform31 dit najaar live trendtalks uit over de belangrijkste opgaven. Hebt u een uitzending gemist? Ze zijn nu terug te kijken. Lees meer

Gemeente Weert investeert in bestaanszekerheid tijdens corona

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit zesde verhaal van de gemeente Weert gaat over vergroten van bestaanszekerheid. Lees meer

Een businesscase vergroot de haalbaarheid van woonvarianten voor senioren

Er is grote behoefte onder senioren aan nieuwe woonvormen. Variërend van woonconcepten die hen verleiden door te stromen vanuit hun eengezinswoning tot woonvormen gericht op langer thuis wonen met zorg en ondersteuning in nabijheid. "Als je een locatie hebt, kun je voor nieuwe initiatieven aanspraak maken op de stimuleringsregeling wonen en zorg", aldus de RVO. Een businesscase blijkt een belangrijke succesfactor. Lees meer

Stedelijke onrechtvaardigheid tegengaan? “Bezint eer ge begint”

Een interview met Edwin Buitelaar over vier perspectieven op de rechtvaardige stad

Steeds vaker klinkt de roep om rechtvaardige, of inclusieve, steden. Maar wat verstaan we daaronder? Op die vraag formuleert Edwin Buitelaar (PBL) met zijn essay ‘Maximaal, gelijk, voldoende, vrij: vier perspectieven op de rechtvaardige stad’ een antwoord – of eigenlijk vier antwoorden. Platform31 ging er met hem over in gesprek. Lees meer

Keuzes maken: draaien aan de financiële knoppen van de Omgevingswet

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet, 11 november 2021

De invoering van de Omgevingswet heeft structurele gevolgen voor de financiële situatie van gemeenten. De leerkring Omgevingswet van 11 november stond in het teken van de financiële keuzes die moeten worden gemaakt in aanloop naar de inwerkingtreding van de wet. Lees meer

Financieringsconstructie voor collectief wonen

Vóór en mét senioren in Waalwijk en Bergen op Zoom

Steeds meer senioren zoeken naar nieuwe woonconcepten in het middensegment. John en Eduard, twee generaties van de familie Sars, hebben hiervoor de financieringsconstructie Collectief Wonen ontwikkeld, gericht op bewoners die hun krachten bundelen in een coöperatieve vereniging en gezamenlijk een prettige (kleinschalige) woonwijk creëren en behouden. Lees meer

Première documentaire ‘Wonen is bijzonder’

YouTube-première donderdag 25 november, 13:30 uur

De documentaire gaat vandaag in première. Hij laat op beeldende wijze de diversiteit onder woonwagenbewoners zien en vergroot daarmee de erkenning en bewustwording rondom de woonwagencultuur. Maar ook in beleid en regelgeving hoort deze manier van leven de erkenning te krijgen die ze mensenrechtelijk verdient. Lees meer

Leren van een rijk verleden voor een betere toekomst in Heerlen en Regio Parkstad

Terugblik Nacht en Dag van de Stad 2021

De vijfde editie van de Dag van de Stad ging om het heruitvinden van de ‘menselijke’ stad. Er was geen betere plek om dat te ontdekken dan in gaststad Heerlen en de omliggende regio Parkstad. Meer dan 1.200 deelnemers beleefden daar en online hoe de geschiedenis van een stad inspiratiebron kan zijn voor haar toekomst. Lees meer

Platform31 start nieuw pilotprogramma voor wooncoöperaties in 2022

Oproep voor initiatieven

Platform31 start per direct een nieuw project, bedoeld om ondersteuning te bieden aan nieuwe ’wooncoöperaties in oprichting’. Het nieuwe programma loopt tot eind 2022. Het vormt een aanvulling op eerdere programma’s. Nieuwe kansrijke initiatieven kunnen nu meedoen! Lees meer

Schilderswijk moeders zorgen samen voor ondersteuning in de wijk

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit vijfde verhaal over de Schilderswijk Moeders gaat over versterken van de sociale basisinfrastructuur. Lees meer