Raadsleden: kijk naar participatie door de ogen van bewoners

Participatie of betrokkenheid, een kwestie van perspectief

Is het nou participatie of betrokkenheid? Perspectief maakt het verschil Lees meer

Sociaal domein in Leiden ontwikkelt door: voor en na corona

Interview met Karin Fahner, gemeente Leiden

Hoe gaan gemeenten om met de sociale gevolgen van corona? Karin Fahner, programmamanager Social Impact bij de gemeente Leiden, vertelt hoe door de coronapandemie nieuwe doelgroepen in beeld kwamen, de fysieke en mentale gezondheid van inwoners nog steeds aandacht heeft en dat de gemeente zich voorbereidt op meer armoede en schulden. Lees meer

Minister Hugo de Jonge onderstreept het belang van flexwonen

Met de realisatie van jaarlijks 15.000 flexwoningen wil het Rijk de druk op de woningmarkt verlichten. Gemeenten, corporaties en marktpartijen zien nut en noodzaak van flexibele woonoplossingen in, maar er bestaan ook barrières. Tijdens een webinar op 15 november deelt minister Hugo de Jonge zijn visie op flexwonen. Lees meer

Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars werk samen!

De woningbouwopgave is groot. Versnellen blijkt in de praktijk lastig. Een goede samenwerking tussen verschillende partijen is cruciaal. In een leerkring gaan medewerkers van gemeenten, corporaties en ontwikkelaars samen op zoek naar de juiste manieren van samenwerking. Lees meer

‘Rol van raadsleden’ in participatie-podcast

Platform31-onderzoek was basis voor een podcast-aflevering over participatie. Lees meer

Raadsleden controleren, bewoners beslissen in Rotterdamse warmtetransitie

In de wijk Heindijk in Rotterdam Zuid neemt de gemeente het voortouw in de warmtetransitie. De raad controleert of het (participatie)proces goed verloopt. Bewoners behouden wel zeggenschap over de uiteindelijke aansluiting, waardoor deelname van alle bewoners niet is gegarandeerd. Lees meer

Gezocht: vernieuwende maatschappelijke verkoopvarianten

Platform31 brengt in opdracht van de woningcorporaties in beeld welke maatschappelijke verkoopvarianten gemeenten en corporaties daarvoor momenteel inzetten. We zijn in het bijzonder op zoek naar innovatieve verkoopinstrumenten die minder drukken op de financiële balans van corporatie of gemeente dan ‘gangbare’ voorbeelden. Lees meer

Wethouders die werken in de wijkaanpak: laat u inspireren door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Ziet u in uw gemeenten wijken en buurten waar kwetsbare mensen zich concentreren? En bent u als wethouder (deels) verantwoordelijk voor de wijkaanpak? Laat u inspireren door de resultaten en lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid! Lees meer

Wijklab-panel adviseert in Schiedam-Oost: geef wijkgericht werken een goede plek in de wijkaanpak

Een multidisciplinair expertpanel ging op bezoek in Schiedam-Oost. In dit Wijklab zette het de tanden in de vraag: hoe brengen we de top-down wijkaanpak samen met het bottom-up wijkgericht werken? Lees meer

Stadsvernieuwingslessen vinden gretig aftrek op Dag van het Klimaatakkoord

Klimaatkopstukken leren graag van de stadsvernieuwing. Lees meer

De juiste tone of voice bij elk type ondernemer

Tips voor aardgasvrije utiliteitsbouw

Ondernemers zijn niet allemaal hetzelfde. Hoe krijg je verschillende types ondernemers mee in de energietransitie? Lees meer