Podcast31 – #4 Data in de stad

Wanneer zijn data-analyses ethisch verantwoord? Daarover praten Jeroen Weekers (gemeente Eersel, coördinator Rural Data Center), Tom Pots (gemeente Zaanstad) en Jiska Engelbert (Erasmus Universiteit en Centre for Bold Cities) in Podcast31. Lees meer

Samen werken aan een strategische agenda wonen en zorg

Interview met Robert Olde Heuvel, Welbions

Woningcorporatie Welbions maakte zich zorgen over de leefbaarheid in wijken. Door de nieuwe Woningwet werd het leefbaarheidsbudget voor corporaties beperkt, waardoor een prioritering van de inzet in wijken en buurten noodzakelijk was. Welbions zocht daarvoor de samenwerking met gemeente, wijkprofessionals en bewoners. Lees meer

Schoolgebouwen aardgasvrij, energieneutraal en circulair verbouwd

Luisterartikel over programma Aardgasvrije en frisse basisscholen

Binnen het innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen onderzoeken basisscholen hoe zij hun gebouw duurzaam en aardgasvrij kunnen renoveren. In dit luisterartikel hoor je hoe basisschool De Kameleon in Haarlemmermeer het aanpakt. Lees meer

Samenlevingsopbouw in de wijk

Hoe bevorder je dat er sprake is van sociale samenhang in een bepaalde buurt of wijk en dat groepen zich met elkaar verbinden? In dit artikel zetten wij praktijkgerichte theorie op een rij en gaan we in op rollen en verantwoordelijkheden. Ook tonen we werkwijzen die gestoeld zijn op methoden en inspirerende voorbeelden. Lees meer

Webinar: De coronacrisis en de stad

In het rapport ‘De coronacrisis en de stad’ vindt u drie scenario’s over het verloop van de crisis, zes integrale, gestileerde handelingsperspectieven, mogelijke integrale maatregelenpakketten, meer dan 70 beschreven effecten en 35 beleidsopties. De hoogtepunten werden in het webinar op 16 juli 2020 besproken. Lees meer

Denk flexibel en ga aan de slag!

Terugblik Limburgs webinar Flexwonen

Tijdens dit webinar stond de woonbehoefte centraal van een brede groep - veelal onzichtbare - Limburgse spoedzoekers, zoals gescheiden mensen, starters en arbeidsmigranten. Maar ook de oplossingen en kansen die flexibel wonen biedt voor zowel stedelijke als meer landelijke gebieden en krimp- en anticipeerregio’s. Lees meer

Wensen en behoeften wonen en zorg: ga het gesprek aan met inwoners

Interview met Bert van Helvoirt

Hoe stem je als gemeente je inspanningen rond wonen en zorg goed af op wensen en behoeften van inwoners? Daarvoor moet je die inwoners opzoeken en met hen in gesprek gaan. Lees meer

Buitenshuis-project: voor kinderen met ouders met psychische problemen of verslaving

Interview met Tessa van Doesum en Patricia Olthof

Nederland telt bijna zeshonderdduizend kinderen onder de 18 jaar met ouders met psychische problemen of een verslaving. Zij lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op kindermishandeling dan kinderen met ouders zonder deze problemen. Ook hebben een zij 2 tot 4 maal grotere kans om zelf psychische problemen te ontwikkelen als depressie, angst, schizofrenie of borderline. Lees meer

Hoe laat je huiseigenaren vroegtijdig nadenken over levensloopbestendig wonen?

Interview met Ramon Daniels, Mirjam Ubachs en Jeanne Heijkers, Zuyd Hogeschool

“Hoe kunnen we particuliere eigenaren in de leeftijdscategorie tussen 40 tot en met 70 jaar stimuleren om hun woning levensloopbestendig te maken?” In Horst aan de Maas vormden twee mkb-ondernemingen, Zuyd Hogeschool en de gemeente Horst aan de Maas een consortium voor een verkenning rond deze vraag. Lees meer

Woonprofielen van senioren: wat zijn hun wensen en welk aanbod hoort daarbij?

Platform31 stelde zich de vraag: Weten we eigenlijk wel wat senioren een aantrekkelijk woonproduct vinden? Met beschikbare data uit de Zuid-Hollandse Grote omgevingstest herleidde Springco 10 woonprofielen voor senioren en de marktpotentie ervan. Aan de hand van beschikbare data uit de Zuid-Hollandse Grote omgevingstest herleidde Springco 10 woonprofielen voor senioren en de marktpotentie ervan. Lees meer

Maatschappelijke kosten en baten in beeld

Kleinschalige woonzorgvoorzieningen in de eigen kern

Interview met Martin Damen, senior onderzoeker en partner bij RIGO Research & Advies, over de maatschappelijke baten van kleinschalige woonzorgvoorzieningen in de eigen kern. Lees meer