Zomer-update Wegwijzers Warmtetransitie voor raadsleden

Raadsleden spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie. Platform31 ontwikkelde daarom drie Wegwijzers voor raadsleden met basisinformatie die voor hen van belang is. De Wegwijzers gaan over inhoudelijke kennis (wat moet je minimaal weten over de warmtetransitie), participatie en besluitvorming. De eerder gepubliceerde Wegwijzers zijn nu ge-update. Een must read voor nieuwe raadsleden.

Gemeenten staan voor een grote opgave: aardgasvrije wijken. De Transitievisies Warmte zijn vastgesteld en de gemeenten gaan nu aan de slag met de uitvoeringsplannen per gebied. Gemeenteraadsleden spelen daarbij een grote rol. Zij zijn eindverantwoordelijk voor beslissingen over wanneer welke wijken van het aardgas af gaan en welke alternatieve warmtebron wordt gekozen. Het is belangrijk dat ze in staat zijn om goede kaders te stellen en hun rol als volksvertegenwoordiger te vervullen.

Het wat, hoe en met wie van de warmtetransitie is complex. Daarom ontwikkelde Platform31 Wegwijzers om gemeenteraadsleden te helpen zich goed voor te bereiden. De Wegwijzers verschenen begin vorig jaar en zijn nu geactualiseerd.

Nadruk bij deze update ligt op het feit dat gemeenten in een volgende fase in het beleidsproces zitten: de uitvoeringsplannen. Naast nieuwe voorbeelden en aanpassingen door voortschrijdend inzicht zijn er nieuwe verwijzingen naar handreikingen en naar recente publicaties die dieper ingaan op de thema’s uit de Wegwijzers.

De Wegwijzers

De geactualiseerde Wegwijzers Warmtetransitie zijn hier te downloaden.

De Wegwijzers Warmtetransitie zijn gemaakt in een samenwerking van Platform31 met het Programma Aardgasvrije Wijken, Democratie in actie, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers.