Zó stimuleer je een impact ecosysteem!

Excursie van Impact Noord naar Den Haag ImpactCity

Op 16 mei 2019 trok Impact Noord met een bus vol ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers naar Den Haag, ImpactCity. Impact Noord is een vereniging die ondernemen met maatschappelijke impact in Noord-Nederland aanjaagt en versterkt. Zij gingen naar Den Haag omdat zij zagen dat er veel gebeurt in die stad rondom impact ondernemen, onder het motto ‘Doing good and doing business’. In dit artikel leest u hun hele verslag (pdf, 0,6 MB).

Waar liggen nog uitdagingen?

Wil je er al achter komen welke lessen zij trokken, lees dan snel verder:

  • Ecosysteem als basis. Gemeente Den Haag neemt een rol in het bij elkaar brengen van stakeholders. De grootste les is dat het stimuleren van het ecosysteem zelf, het meeste effect heeft. Als de partijen elkaar kennen, de welwillenden elkaar vinden en het netwerk sterk is, komen vraag en aanbod bij elkaar, vinden ondernemers financiers en leveranciers, enzovoort.
  • Faciliteren, niet aansturen of controleren. De gemeente stelt zich op als facilitator en aanjager, níet als ondernemer of organisator (overigens organiseert de gemeente wel events, maar zij organiseren de ondernemers niet). Betrokken en gedreven ambtenaren die op één lijn zitten, met veel ambitie en gesteund door bestuur. Ambtenaren die net die stap extra willen zetten, partijen met elkaar in contact brengen en zorgen dat de plannen die gemaakt worden door anderen (zoals ondernemers) doorgang kunnen vinden. De vraag komt vanuit het ecosysteem en de gemeente zorgt dat de oplossing kan ontstaan. Kortom: de gemeente als business partner.
  • De gemeente als businesspartner. De gemeente functioneert als multiplier, waardoor zij echt een partner is voor de bedrijven (niet een klant, maar een medestander): door slim, effectief en innovatief samen te werken met welwillende partijen die impact ondernemen willen vergroten, werkt de gemeente als hefboom voor impact ondernemingen.
  • Stevige ambitie en daadkracht, bewezen met concrete acties. Den Haag ziet werken aan een betere wereld – en daarmee impact ondernemen – als belangrijke van economisch beleid, het is 1 van de 3 pijlers. Er wordt dan ook serieus budget vrijgemaakt, vastgoed ingezet en een integraal en bevlogen team samengesteld.