Zien is geloven bij BAM in Veenendaal!

Verslag 3e etappe Fabriekstour, 10 januari 2019

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen of een groep van geïnteresseerde vertegenwoordigers van corporaties, bouwbedrijven en diverse brancheorganisaties nam op 10 januari deel aan de derde etappe van de Zien is geloven-Fabriekstour. Tijdens deze etappe presenteerden BAM Modulair Ontwikkelen en Bouwen hun visie op innovaties in nieuwbouw en renovatie. De Plug-and-Play NOM-energiemodule stond daarbij centraal.

Industrialiseren is noodzaak

Tegen de achtergrond van het recente Klimaatakkoord benadrukte Leen van Dijke, voorzitter van De Stroomversnelling, het belang van industrialisatie in de bouw. “Aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving is afgesproken dat we in de toekomst niet meer werken met een label-indeling zoals we die nu kennen. De labels worden anders geladen. Nu worden labels ‘geladen’ met een stapeling van maatregelen die hoe nuttig ook, niets zeggen over het feitelijke energiegebruik van de woning. In de toekomst zal een label de feitelijke energievraag van de woning weergeven. Die wordt dan uitgedrukt in Kwh per m2. Hoewel in het concept Klimaatakkoord nog geen getal aan maximale energievraag is geplakt gaat dat wel komen; ik denk maximaal 50 Kwh/m2. Duidelijk is wel dat woningen in de toekomst stevig geïsoleerd moeten worden om woningen laag-energetisch te kunnen verwarmen”.
Bovendien, zo stelde Van Dijke, zullen de voordelen van industrialisatie hard nodig zijn om het beoogde tempo te halen dat nodig is om de klimaatdoelen te realiseren. Daarvoor zullen zo’n 50.000 woningen per jaar verduurzaamd moeten worden. Hij sprak verder de verwachting uit dat het opdrachtgeverschap er over 5 jaar heel anders uitziet dan vandaag: “U koopt dan een product met een prestatie- en onderhoudsgarantie”.

Kim Zeeuwe, directeur BAM Modulair, sloot hierop aan: “Onze prefabricage fabriek is uit pure frustratie ontstaan. Frustratie omdat bij ieder nieuw project, met zijn unieke oplossingen, telkens weer hoge percentages faalkosten terugkwamen. Tot wel 20 procent van de aanneemsom! Daarom hebben we in 2015 de eerste stappen gezet op de weg naar een vergaande standaardisering en modulaire ontwikkeling van onze producten. Het eerste resultaat daarvan is de modulaire distributiebaan”.

Inmiddels heeft BAM al verschillende stappen op het pad van modulair ontwikkelen en bouwen gezet. De door BAM ontwikkelde NOM-renovatie- en nieuwbouwconcepten worden op locatie plug-and-play geassembleerd. Door delen van woningen in een productiehal onder gecontroleerde omstandigheden te fabriceren, wordt een hoge kwaliteit gerealiseerd en worden faalkosten aanzienlijk teruggebracht. BAM garandeert de prestaties van haar NOM-woningen in combinatie met een onderhoudscontract, over een langjarige periode van 40 jaar. “Bovendien ontvangen de bewoners bij renovaties gegarandeerd een verlaging van de woonlasten”, zo rekent Tom Jongen, directeur BAM Renovatie Concepten de deelnemers aan de Fabriekstour voor. In de afgelopen jaren heeft BAM zo’n 700 NOM-renovaties in de bestaande bouw gerealiseerd. De NOM-renovaties zijn in bewoonde staat gerealiseerd. De voor- en nazorg en coaching in het gebruik van de installaties die BAM daarbij richting bewoners levert, resulteert in een hoge bewonerstevredenheid.

Plug-and-play NOM energiemodule

Volgens Jongen is de NOM energiemodule van BAM de stilste module die ooit is gemaakt. “De impact van NOM-installaties op het ruimtebeslag in woningen is vrij groot. Daarom hebben we het formaat van de NOM-module zo klein mogelijk gehouden. Alle installaties zijn geconcentreerd in het formaat van een keukenkast. In de fabriekshal gaat u straks zien hoe wij dat voor elkaar krijgen”, legt hij uit.

De NOM energiemodule is in 2 uur te plaatsen, inclusief montage, en wordt op de bestaande radiatoren aangesloten. Bewoners beschikken dus vrijwel onmiddellijk weer over verwarming en warm water. Dankzij de ingebouwde monitoring beschikken bewoners over een dashboard waarmee ze hun energieverbruik kunnen volgen. Bovendien kan daarmee het functioneren van de apparatuur op afstand worden gevolgd en is BAM in staat snel service te verlenen wanneer dat nodig is.
Na afloop van het bezoek aan de modulefabriek wordt kort van gedachten gewisseld over de kansen en belemmeringen van industrialisatie van het bouwproces. BAM is overtuigd van de voordelen van verdere industrialisatie van het bouwproces, maar om de kosten van de doorgevoerde innovaties eruit te halen is opschaling en continuïteit in de bouwproductie noodzakelijk. Eén van de deelnemers geeft aan dat de verschillende visies die gemeenten ten aanzien van het verduurzamen van de woningvoorraad hanteren, schaalvergroting en standaardisering in de weg kunnen staan. Zo worden bijvoorbeeld verschillende definities van CO2-neutraliteit gehanteerd. Aedes adviseert corporaties daarom bij de ontwikkeling van warmtevisies niet afzijdig te blijven, maar bij de gemeente aan tafel te gaan zitten. Samenwerking op regionaal niveau lijkt het meest kansrijk om de gewenste uniformiteit te realiseren.
BAM wil op termijn uiteindelijk overschakelen van een lineaire naar een circulaire productieproces. “De aarde is immers een gesloten systeem en met een traditionele wijze van bouwen putten we de grondstoffen van de aarde in sneltreinvaart uit. Deze omschakeling moet uiteindelijk een win-win situatie opleveren voor alle betrokkenen, bewoners, corporatie, bouwer en samenleving”.

Volgende etappes

De volgende etappes van de Fabriekstour vinden plaats op:

  • 31 januari in Arnhem bij de Hegeman Bouwgroep
  • 6 februari in Wognum (Noord-Holland) bij Ursem Modulaire bouwsystemen en Schouten Installatie Techniek

Inschrijven voor de Fabriekstour kan hier.