Zeven projecten gehonoreerd in de tweede ronde van VerDuS SURF Pop Up 2019

Binnen de tweede ronde van VerDuS SURF Pop Up 2019 zijn zeven projecten gehonoreerd om nieuwe kennis te genereren over ontwikkelingen in stedelijke regio’s. De maatschappelijke opgaven van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur, en de complexe samenhang ervan, staan hierin centraal.

In de call VerDuS SURF Pop Up 2019, 2de ronde konden onderzoekers financiering aanvragen voor kleine, kortlopende projecten die passen binnen de thematiek van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future (SURF). Binnen het beschikbare budget van 300.000 euro konden zeven van de negentien beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd. Onderzoekers dienden de aanvraag in namens een consortium met ten minste één kennisinstelling en één publieke of private partner. Deze ronde VerDuS SURF Pop Up was de laatste van in totaal zes vergelijkbare rondes in de jaren 2016-2019.

De volgende projecten (in alfabetische volgorde, op naam van de projectleider) zijn gehonoreerd:

 • MaaS-TRAINER: Mobility-as-a-Service from a societal perspective. TRade-offs with Alternative INvEstment pRojects (MaaS-TRAINER)
  dr. F.J. Bahamonde Birke, Universiteit Utrecht

Het ontwerp en de implementatie van mobility-as-a-service (MaaS) wordt gedreven door individueel reisgedrag en mogelijk gebruik van MaaS-services. Echter, de maatschappelijke waardering van MaaS kan afwijken van de individuele waardering. Het doel van dit project is om verschillende kenmerken van MaaS-services vanuit een maatschappelijk perspectief te evalueren.

 • Ruimte voor beleving: onderzoek naar de beleving van stedelijke parken op basis van gebruikersvoorkeuren
  dr. ir. P.E.W. van den Berg, Technische Universiteit Eindhoven

In een leefbare en gezonde stad moeten mensen zich veilig en comfortabel voelen en positieve ervaringen hebben. Dit project heeft daarom als doel te analyseren, door middel van een Virtual Reality (VR) Stated Preference experiment, hoe kenmerken van stedelijke parken bijdragen aan de beleving van gebruikers van stadsparken.

 • Ruimtelijk ontwerpers als grenswerkers in transformaties naar een duurzame leefomgeving: buitenlandse casussen als spiegel voor een nieuwe Nederlandse ruimtelijke ordeningspraktijk
  dr. M.A. van den Brink, Rijksuniversiteit Groningen

In het licht van de benodigde transformatie naar een duurzame leefomgeving zetten de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet in op intensieve samenwerking tussen stakeholders. Ruimtelijk ontwerpers zijn potentieel cruciale grenswerkers die deze samenwerking stimuleren en verschillen overbruggen. Dit project onderzoekt de rollen en kritische condities voor ruimtelijk ontwerpers als grenswerkers.

 • MOBIMON: MOBiliteit en InclusieMONitor
  prof. dr. ir. D.F. Ettema, Universiteit Utrecht

Nederland heeft een goede bereikbaarheid, maar niet voor iedereen in dezelfde mate. Beperkte toegang tot vervoersmiddelen, afstand tot voorzieningen en sociaaleconomische achterstand kunnen leiden tot vervoersarmoede en sociale uitsluiting. MOBIMON beoogt een meetmethode te ontwikkelen die inzicht geeft in de mate van vervoersarmoede in Nederland en de gevolgen daarvan.

 • Degrowth Daily: Newspaper for the Degrowing City
  prof. dr. ir. J. de Kraker, Universiteit Maastricht

De Degrowth Daily is een themakrant over Degrowth en de krimpende stad. Het is het resultaat van een onderzoeksproject dat een tweetal vragen onderzoekt, namelijk:

 1. in hoeverre biedt Degrowth een ontwikkelperspectief voor de krimpende stad en
 2. in hoeverre is de krimpende stad geschikt als proeftuin voor praktijken van Degrowth?
 • A tool for co-designing healthy environments for older citizens in Emerging Smart Neighborhoods
  prof. dr. ir. M. Mohammadi, Technische Universiteit Eindhoven

Maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat sommige doelgroepen dubbele kwetsbaarheid ervaren. In de zorg heeft slimme technologie al zijn vruchten afgeworpen, maar op het niveau van een gezonde en inclusieve wijk wordt dit nog niet toegepast. Dit voorstel wil een aanpak voor het ontwerp van een slimme inclusieve wijk (voor kwetsbare ouderen) ontwikkelen.

 • EVA: Electrical Vehicle Charging Infrastructure for the Amsterdam Metropolitan Area
  prof. dr. ir. A. van Timmeren, Technische Universiteit Delft

EVA probeert oplaadpunten voor Elektrische voertuigen (EVs) zo efficiënt mogelijk te verdelen in:

 1. de Metropoolregio Amsterdam, voor de totale aantallen EVs tussen de verschillende 4-digit postcodelocaties, en
 2. een deelwijk in Amsterdam-West, gebaseerd op de afstand tussen focus-straatparkeerplekken en elektriciteit transformator-substations, en de woningen.