WoonZorgwijzer op YouTube en lancering in Noord-Holland

In 2017 voerde Platform31 in opdracht van de provincie Zuid-Holland een experiment met de WoonZorgwijzer uit. Dit instrument toont op een laag geografisch schaalniveau waar mensen met een bepaalde aandoening wonen en welke beperkingen zij mogelijk ervaren. Deze informatie ondersteunt de (lokale) beleidsvorming op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. Zo bleek ook uit het experiment dat in de provincie Zuid-Holland is gehouden.

De positieve resultaten hebben ertoe geleid dat de provincie Zuid-Holland eind 2017 de WoonZorgwijzer aan al haar gemeenten beschikbaar heeft gesteld. In september 2018 volgde de provincie Noord-Holland haar voorbeeld met een Noord-Hollandse applicatie van de WoonZorgwijzer. In deze applicatie zijn naast de data van de WoonZorgwijzer ook data over de plancapaciteit en woningvoorraad opgenomen. Zo wil de provincie Noord-Holland, net als de provincie Zuid-Holland, eraan bijdragen dat bij de woningbouwprogrammering rekening wordt gehouden met de verschillende zorgdoelgroepen.

Korte film WoonZorgwijzer

September 2018 was ook om een andere reden een belangrijke maand voor de WoonZorgwijzer. De provincie Zuid-Holland lanceerde een korte film over de WoonZorgwijzer. In de film geven verschillende geïnterviewden hun visie op de WoonZorgwijzer. Zo krijgt u snel een beeld van wat de WoonZorgwijzer voor u kan betekenen!