WoonZorgwijzer draagt bij aan gebiedsgericht organiseren wonen, zorg en welzijn

Mensen met een zorgbehoefte wonen van oudsher in onze wijken en buurten. Maar nu hun aantal door de hervorming van de langdurige zorg toeneemt, en meer voorzieningen op wijk en buurtniveau georganiseerd moeten worden, stijgt ook de behoefte aan inzicht in waar deze mensen wonen en wat hun behoeften zijn. In welke wijken is vooral specialistische GGZ-zorg nodig? Welke wijken dienen prioriteit te krijgen bij het dementievriendelijk maken? Zijn er wijken waar bovengemiddeld veel mensen wonen die moeite hebben bij het uitvoeren van hun administratie? De WoonZorgwijzer helpt om een antwoord te vinden op dit soort vragen.

Met kaarten op postcodeniveau toont de WoonZorgwijzer informatie over de aanwezigheid van aandoeningen in een gebied, zoals het aandeel mensen met een licht verstandelijke beperking of somatische aandoening. Het geeft ook aan in welke mate deze aandoeningen leiden tot beperkingen op domeinen als administratie en financiën, angst- en stemmingsproblematiek en mobiliteit. De WoonZorgwijzer vormt zo een hulpmiddel in het gesprek tussen gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en corporaties over het gebiedsgericht organiseren van wonen, zorg en welzijn.

Wilt u ook aan de slag met de WoonZorgwijzer? Lees dan de handreiking die Platform31 en stichting In Fact in opdracht van de Provincie Zuid-Holland hebben opgesteld. Hierin staat achtergrondinformatie over de opbouw van de WoonZorgwijzer en over het gebruik ervan. Voorbeeldanalyses kunt u vinden in de volgende drie uitgewerkte toepassingsmogelijkheden: