Wooncongres 2019: toekomstbestendig wonen, van papier naar praktijk

De woningnood is groter dan ooit! Peter Boelhouwer (TU Delft) benadrukt dat we richting een verloren generatie gaan. Starters op de woningmarkt zijn de dupe. Als ze eindelijk een koopwoning vinden – binnen hun budget – dan concurreren ze in veel steden met (particuliere) beleggers die sneller en makkelijker toezeggingen kunnen doen over de financiering van die woning. De koopstarter legt het af in de strijd en kan vervolgens dezelfde woning gaan huren, maar dan tegen veel hogere maandlasten dan dat ze een hypotheek zouden hebben. Ook het vinden van een betaalbare huurwoning is in veel steden voor starters onbegonnen werk.

Lees dit artikel verder onder de video.

In het debat dachten de panelleden* en de zaal na over uiteenlopende oplossingen en het bestrijden van een verloren generatie. Sommigen pleiten ervoor dat de overheid en banken specifieke maatregelen nemen om de koopstarters te helpen. Anderen pleiten voor het vergroten van het aanbod voor starters, zoals lagere overdrachtsbelasting voor starters, een lagere prijs voor de NHG, geen NHG meer voor doorstromers en de bouw van betaalbare koopwoningen. Ook werden er maatregelen genoemd die de positie van starters verbetert ten opzicht van doorstromers en beleggers. Bijvoorbeeld een zelfbewoningsplicht bij woningen onder een bepaald bedrag, geef woningcorporaties weer ruimte om te bouwen voor het middensegment (zowel huur als koop) en stimuleer vormen als koopgarant en koopstart. Ten slotte kwam de oplossing aan bod om het financiële risico van koopstarters te verlagen. Bijvoorbeeld de introductie van gefaciliteerd bouwsparen, de mogelijkheid van een pensioenvakantie en een verhoging van de maximale hypotheek voor starters met inkomensperspectief.

Het moraal blijft dat er meer woningen nodig zijn. Maar hoe realiseren we dat? De discussie ging over de nut en noodzaak van tijdelijke industriële bouwvormen. Het merendeel van de panelleden en zaal is voor het gebruik van deze woningen. ‘Er zijn snel woningen nodig want er slapen mensen onder de brug. Alle hens aan dek!’ Dit voor-kamp geeft aan dat via de reguliere bouw de woningnood niet snel genoeg opgelost kan worden. Zij benadrukken tevens dat industriële bouwvormen niet alleen sneller zijn gerealiseerd, ze zijn ook een stuk duurzamer omdat ze geen stikstof uitstoten. Het tegen-kamp houd voet bij stuk en vindt dat er enkel reguliere kwalitatief goede woningen toegevoegd mogen worden. Waar ze het over eens zijn, is de noodzaak om snel woningen te realiseren.

Kortom, het is tijd voor actie! De realisatie van meer woningen moet van papier naar praktijk.


*Panelleden: Rob Mulders (Vereniging Eigen Huis), Peter Boelhouwer (TU Delft), Maarten Hoorn (Platform31), Paulus Jansen (Woonbond)

Plenair programma

Klik op de titels

Themasessies

Klik op de titels