Wooncongres 2018: (ver)Dringen op de woningmarkt

De recessie is voorbij. De woningvraag trok flink aan met als resultaat een nieuwe woningnood. De huizenprijzen blijven stijgen en de druk op de sociale en vrijesector huurvoorraad groeit. Er lijkt niet voor iedereen plek. Dit probleem speelt zich af in de Randstad én ook in andere provincies en krimpgemeenten. Verschillende doelgroepen vallen tussen wal en schip. Wie zijn deze doelgroepen, waardoor vallen zij tussen wal en schip en wat zijn oplossingen om hun verdringing op de woningmarkt te voorkomen?

Een deel van de oplossing is het realiseren van meer woningen. Traditionele nieuwbouw duurt lang. Snellere oplossingen om verdringing tegen te gaan en voor iedereen een plek te creëren zijn gewenst. Mogelijkheden hiervoor liggen in een efficiëntere inzet van het bestaande vastgoed. Bijvoorbeeld door hergebruik van leegstaand vastgoed, door woonruimteverdelingssystemen anders en effectief in te richten of door nieuwe vormen van huurcontracten in te zetten. De uitdagingen en mogelijke oplossingen kwamen tijdens het Wooncongres uitvoerig aan bod.

  • Download de presentaties en verslagen van de sessies hieronder.
wooncongres-2018-kl-4