Wooncongres 2016: De nieuwe woningnood?

Ruim 300 deelnemers kwamen op 11 oktober 2016 samen in de Haagse Hogeschool voor het jaarlijkse Platform31 | OTB TU Delft Wooncongres. Thema van deze zevende editie was: De nieuwe woningnood? Na jaren van crisis lijkt de woningmarkt op plekken weer oververhit en is sprake van woningnood. De prognoses van de woningbehoefte lopen flink op, waarbij scenario’s worden geschetst van een behoefte van 1 miljoen woningen. Maar waar moeten deze woningen komen? En hoe krijgen we dat voor elkaar?

Tijdens deze dag nam Peter Boelhouwer (Hoogleraar Housing systems, TU Delft) de zaal mee in de feiten over de ontwikkelingen op de woningmarkt. En schetste een aantal dilemma’s die de match tussen vraag en aanbod in de weg staan. Vertelde Gerard Marlet (directeur van Atlas voor Gemeenten) over de triomf van de stad. Is volgens Karin Laglas (CEO van Ymere) Amsterdam het meest gewilde woninggebied van Nederland. Voerden Cees-Jan Pen (lector Fontys hogescholen) en Friso de Zeeuw (TU Delft) een debat over hoe en waar de bouwopgave plaats moet vinden. Maakte Daan Prevoo (gedeputeerde Provincie Limburg) duidelijk dat ook een krimpregio als Limburg te maken heeft met woningnood. Was er volgens Jeroen van der Velden (Platform31) naast de vraag naar meer woningen of andere type woningen ook veel behoefte aan flexibel wonen. En sloot Toine Heijmans traditiegetrouw het ochtendprogramma af met een gesproken column.

Presentaties en verslagen

Presentaties in het ochtenprogramma


Lunchdebat


Sessie 1


Sessie 2


Sessie 3


Sessie 4


Sessie 5


Sessie 6


Sessie 7


Sessie 8


Sessie 9


Sessie 10