Woningdelen? Gemeente Bergeijk gaat er voor!

Voor het project Beter Benutten Bestaande Bouw spreken we verschillende mensen die belemmeringen tegenkomen, maar ook mensen die oplossingen zien. Een gemeente die oplossingen ziet en daar ook werk van maakt is de Brabantse gemeente Bergeijk. Wethouder Mathijs Kuijken licht ons het nieuwe woonbeleid toe.

Bergeijk telt zes kernen, 18.500 inwoners en heel veel bos en agrarische grond. De dorpen zijn ruim opgezet en bevatten grote kavels met vaak ruime woningen. Volgens Kuijken kent de gemeente een bestaande woningvoorraad die niet kan voldoen aan de huidige en toekomstige vraag. Hoewel de gemeente al jaren inzet op het bouwen voor de juiste doelgroepen, kan dit niet alleen worden opgelost met nieuwe woningen: “Er zijn te weinig woningen voor starters en dat is moeilijk te verhelpen met nieuwbouw. De woningmarkt is krap, de materialen zijn duur en er zijn veel eisen voor nieuwbouwwoningen. Voor starters is het heel moeilijk een woning te vinden onder de twee ton.” Tegelijkertijd staan er in de gemeente veel ruime woningen die maar gedeeltelijk worden gebruikt. Kuijken: “Een ambtelijk team heeft een kort onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat er kansen zijn om de leegstaande woonruimte te gebruiken. Met een paar eenvoudige maatregelen en goede communicatie daarover kunnen we dit snel in gang zetten.” Het nieuwe beleid van de gemeente (zie ook de figuur):

  • Staat tijdelijke bewoning van bijgebouwen sneller toe;
  • Maakt kamergewijze verhuur mogelijk;
  • Staat inwoning of gezamenlijke bewoning van meerdere huishoudens toe;
  • En daarnaast wordt er eerder meegewerkt aan woningsplitsing of de sloop van een oude woning, als daar meerdere kleine woningen voor terugkomen.
ideale-woning-bergeijk
ideale-woning-bergeijk-2
Bron infographic: gemeente Bergeijk

Inmiddels komen de eerste initiatieven binnen. Vooral op het bewonen van bijgebouwen wordt enthousiast gereageerd binnen de gemeente. Kuijken: “Langs de lijn bij de voetbalclub spreek ik met ouders van wie hun zoon of dochter geen woning kan vinden, maar die graag het bijgebouw zouden willen betrekken.” Als er nog geen schuur of tuinhuisje staat, dan staat de gemeente ook toe om die te bouwen op de kavel. De gemeente staat niet alles toe maar beoordeelt per aanvraag. Hierdoor houdt ze grip op het aantal woningen en de spreiding over de zes kernen. Ook de provincie is voorstander van inbreiding; woningen creëren binnen de bebouwde kom. Alle maatregelen omtrent het beter benutten van de gemeente Bergeijk voldoen aan deze wens.

Gezocht: creatieve ideeën voor ‘Beter benutten bestaande bouw’

In 2020 en 2021 werkt Platform31 aan het in kaart brengen van belemmeringen en mogelijke oplossingen voor het beter benutten van de bestaande woningbouwvoorraad. Heeft u ideeën die bijdragen aan een intensievere benutting van de bestaande woningvoorraad? Komt u belemmeringen tegen en ziet u oplossingen? Laat ons weten wat uw ervaringen en ideeën zijn.