Woningcorporaties zetten meer in op persoonlijk contact bij voorkomen van huisuitzettingen

Wat doen woningcorporaties om huurachterstanden te bestrijden en huisuitzettingen te voorkomen? Platform31 sprak in 2018 verschillende woningcorporaties over hun aanpak en plaatste een oproep om te achterhalen welke maatregelen ze hanteren in de strijd tegen huurachterstanden. Inmiddels zijn we twee jaar verder en zijn er veel ervaringen opgedaan. De aanpakken die woningcorporaties voeren, zijn door deze ervaringen aangepast en vernieuwd. Wat doen zij nu anders? Corporaties zetten flink in op persoonlijk contact en maatwerk.

In Nederland leven veel mensen die moeilijk kunnen voldoen aan hun maandelijkse betalingen. De hoogte van de schulden steeg de afgelopen vijf jaar (NVVK, 2019). De cijfers van de NVVK laten ondanks de hogere gemiddelde schuld een daling van ongeveer 10% vergeleken met 2017 zien in het aantal personen dat is aangemeld voor schuldhulpverlening. De landelijke daling van het aantal huishoudens met schuldhulpverlening is al langer terug te zien in de huurachterstanden bij woningcorporaties. De cijfers in vergelijking met de jaren daarvoor laten al enkele jaren een dalende lijn zien. Dat is positief voor woningcorporaties en bewoners en betekent dat, in 2018 ten opzichte van 2017, het totale bedrag aan huurachterstanden – zowel zittende als vertrokken huurders – met ruim tien procent daalde (Aedes, 2019).

Hoge huurachterstanden

Desalniettemin kampen woningcorporaties met hoge huurachterstanden. In 2018 hadden ze in totaal 207 miljoen euro aan niet-ontvangen huurinkomsten. Woningcorporaties zetten flink in om dit bedrag te verlagen. Ook doen zij dit op het aantal huisuitzettingen omlaag te krijgen. Met succes: de afgelopen tien jaar daalde het aantal huisuitzettingen aanzienlijk. In 2008 moesten 7.650 huishoudens hun woning verlaten. In 2018 daalde dit naar 3.000 huishoudens die hun woning moesten verlaten. Uit de Corporatiemonitor Huisuitzettingen en Huurachterstanden van Aedes blijkt dat 80 procent uit huis werd uitgezet vanwege een huurachterstand (Aedes, 2019).

Een duidelijk overzicht van de maatregelen ontbrak. In het rapport Huurachterstanden: voorkomen is beter dan genezen (2018) bracht Platform31 de maatregelen overzichtelijk in beeld. De maatregelen werden gesorteerd naar preventie, vroegtijdig signaleren en oplossen van schulden.

Update 2020

Recent sprak Platform31 met acht woningcorporaties over hun incassobeleid. Hoe hebben zij hun incassobeleid de laatste jaren ingericht? Ook hier blijkt dat het beleid ingericht is om huurachterstanden en daarmee huisuitzettingen te voorkomen. Hun aanpakken zijn er steeds meer dan voorheen op gericht om te voorkomen dat een huurder zijn huis uitgezet moet worden en door een persoonlijke benadering in contact te komen met de huurder. Corporaties zetten flink in op persoonlijk contact en maatwerk. Ook wordt er continu samengewerkt met gemeenten en andere partijen zoals nutsbedrijven, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Woningcorporaties hebben veel contact met elkaar, zodat zij van elkaar kunnen leren en zij niet allemaal zelf het wiel (opnieuw) hoeven uit te vinden.