Woningcorporaties en gemeenten werken steeds vaker samen om huurachterstanden te voorkomen

Het afgelopen jaren daalde de huurachterstanden bij woningcorporaties. De Corporatiemonitor Huisuitzettingen en Huurachterstanden van Aedes (2018) laat zien dat het totale bedrag aan huurachterstanden in 2017 ten opzicht van 2016 met ongeveer tien procent daalde. Ook daalde het aantal huisuitzettingen met 23 procent. Dat lijkt tegenstrijdig met de cijfers van NVVK die laten zien dat er een landelijke stijging is van het aantal huishoudens dat schuldhulpverlening aanvroeg. Een positief resultaat voor woningcorporaties. Wij zijn benieuwd wat ze zijn gaan doen om huurachterstanden te bestrijden. Platform31 sprak verschillende woningcorporaties over hun aanpak en plaatste een oproep om te achterhalen welke maatregelen ze hanteren in de strijd tegen huurachterstanden.

Uit de input en gesprekken komt naar voren dat ze de afgelopen jaren een actiever en socialer incassobeleid zijn gaan voeren. Hun aanpakken zijn er meer dan voorheen op gericht om te voorkomen dat een deurwaarder ingeschakeld moet worden. Een deurwaarder brengt namelijk nog meer kosten met zich mee voor de huurder, die die kosten toch al niet kan betalen. En ze werken steeds vaker samen met de gemeente en zelfs andere partijen zoals nutsbedrijven en zorgverzekeraars om huurders met geldproblemen te signaleren. De maatregelen blijken zeer uiteenlopend en divers per woningcorporatie.

Een duidelijk overzicht van de maatregelen ontbreekt. In het rapport Voorkomen is beter dan genezen brengt Platform31 de maatregelen overzichtelijk in beeld. De maatregelen staan gesorteerd naar preventie, vroegtijdig signaleren en oplossen van schulden. Een overzicht helpt woningcorporaties en gemeenten inzicht te krijgen in de maatregelen en aanpakken die andere corporaties en gemeenten voeren, zodat ze van elkaar kunnen leren en zij niet allemaal zelf het wiel (opnieuw) hoeven uit te vinden.