Woningcorporatie SOR neemt initiatief om wonen, service en zorg in Rotterdam transparant te maken

Interview met Annemiek Schut (Woonz.nl) en Hassan Najja (SOR)

Naar welke woonvormen zijn ouderen op zoek? Welke producten en diensten zouden ouderen graag zelf regelen? En, welke keuzes maken zij als er meer zorg nodig is? Online data-analyse maakt het mogelijk om tot op wijkniveau omgevingsanalyses te maken. Annemiek Schut van Woonz.nl vertelt dat zij met deze analyses in de hand continu kunnen beoordelen of de oplossingen van aanbieders voor ouderen aansluiten bij hun wensen. Het senioren platform Woonz.nl is hard op weg om deze data-analyse voor elke aanbieder mogelijk te maken.

Laat ouderen ontdekken wat echt bij hen past

Mensen uiten pas hun wensen op het moment dat zij ook een antwoord kunnen krijgen op hun vraag. Daarom is Woonz.nl gestart met online data-analyse om het aanbod transparant te maken. Zodra (woon)zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, corporaties en alle kleine en grotere dienstverleners op een uniforme wijze laten zien wat de mogelijkheden zijn, kunnen ouderen ontdekken wat echt bij hen past. Pas dan zijn zij bereid om hun wens online te uiten. Dit maakt het mogelijk om matches, en nog veel belangrijker, mismatches van vraag en aanbod te analyseren. Het zet de deur open naar omgevingsanalyses en benchmarks, aldus Schut.

Op dit moment deelt Woonz.nl haar jaarlijkse zoekersanalyse met daarin een analyse van het online zoekgedrag van senioren. “Het is opvallend hoe groot de behoefte is aan deze informatie. Aanbieders hebben echt behoefte aan inzicht in de wensen en behoeften van senioren. Het leuke van zo’n online zoekersrapport is dat je de échte zoekacties analyseert. We gaan met de doorontwikkeling van het platform een stap verder. Aanbieders kunnen straks in hun dashboard zelf analyses maken binnen hun eigen werkgebied”, licht Schut toe.

Zelf beslissen maakt gelukkiger

Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Uiteraard kan dat gepaard gaan met hulp en ondersteuning, wanneer zij in staat zijn om zelf keuzes te maken, zullen zij zich gelukkiger voelen. Op dit moment lijkt het of er weinig te kiezen valt voor ouderen. Terwijl er zoveel bestaande en nieuwe oplossingen zijn. Voor iedere portemonnee. Door het landelijke en lokale aanbod van wonen, services en op één platform bij elkaar te brengen ontstaat er inzicht en overzicht. Zo kunnen ouderen zelf, of samen met familie of een professional, keuzes maken binnen de mogelijkheden. Dit geeft gevoel van controle en eigen waarde. Dat maakt mensen gelukkig, zegt Schut.

Start innovatie in Rotterdam

Het ouderen platform werkt landelijk. De Rotterdamse woningcorporatie SOR is hierbij innovatiepartner van Woonz.nl. Hassan Najja, directeur van SOR: “Het is mijn doel om met alle aanbieders voor ouderen in Rotterdam het voorbeeld voor Nederland te zijn. Het zou geweldig zijn om met alle Rotterdamse organisaties die woningen, diensten en producten voor ouderen aanbieden gezamenlijk aan Woonz.nl deel te nemen. Zo maken we een Rotterdamse wegwijzer voor ouderen en krijgen we inzicht in de wensen die er leven bij ouderen.” Voor Hassan is dit hét moment, “het ministerie van VWS ondersteunt de werkwijze van Woonz.nl én ik geloof erin dat we door het leggen van de verbinding tussen aanbieders en tussen vraag en aanbod echt van betekenis kunnen zijn voor de ouderen”.

Schut en Najja zijn ervan overtuigd dat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat iedereen fijn blijft wonen tot op hoge leeftijd. “Je bent tenslotte maar één keer oud!”

Meer informatie

  • Wilt u ook uw aanbod transparant maken via Woonz.nl? Of wilt u meehelpen om het aanbod in een specifieke regio op de kaart te zetten? Dan kunt u contact opnemen met Annemiek Schut: a.schut@woonz.nl
  • Wilt u meer informatie over de ontwikkelingen in Rotterdam? Dan kunt u contact opnemen met Hassan Najja: h.najja@sor.nl.