Wonen en zorg goed afgestemd dankzij data

Interview met Alex Veldhof, directeur Ruimte, Wonen en Bodem bij de provincie Zuid-Holland

Het thuis wonen van mensen met een zorgvraag vraagt om integrale oplossingen en maatwerk. De provincie Zuid-Holland is zich zeer bewust van de rol die zij vanuit de woningbouwprogrammering kan spelen op dit vlak en faciliteerde daarom een experiment met de WoonZorgwijzer. Een instrument dat inzicht geeft in de behoefte op het gebied van wonen en zorg. In dit interview deelt Alex Veldhof, directeur Ruimte, Wonen en Bodem bij de provincie Zuid-Holland, zijn visie op de integrale aanpak van wonen en zorg en kijkt hij terug op het experiment.

“Dit gaat ergens over, er speelt echt iets als het gaat om de combinatie van wonen en zorg”, benadrukt Veldhof direct. “Mensen blijven langer thuis wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Daar moeten gemeenten en regio’s steeds meer rekening mee gaan houden bij het opstellen van hun beleid, en wij bij het beoordelen daarvan.”

De behoeften aan wonen en zorg verschillen per gemeente en wijk. De WoonZorgwijzer helpt om inzicht te krijgen in de verschillen. Het instrument, eerder ontwikkeld door RIGO in opdracht van het ministerie van BZK, brengt geografisch in beeld welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen zij hebben. Dat gebeurt door openbare data slim te combineren. Veldhof: “Beleid wordt steeds meer data-gedreven. Voor een integrale aanpak die aansluit op de lokale behoeften is inzicht in dit soort gegevens nodig.”

Experiment

De WoonZorgwijzer bleek een mooi instrument te zijn om met dergelijke integrale vraagstukken aan de slag te gaan, vertelt Veldhof. “In het experiment hebben we gezien dat het combineren van de data partijen ondersteunt in het gesprek over wonen en zorg en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Dat de ene wijk bijvoorbeeld meer baat heeft bij psychiatrische dienstverlening en een andere wijk ondersteuning bij administratie en financiën. Het vraagt wel wat van de samenwerking met alle verschillende partijen die hierbij betrokken zijn. Nog niet iedereen is bezig met het combineren van opgaven. En dat blijkt in de praktijk dan wel lastig te zijn. Met elkaar in gesprek gaan over deze informatie en de samenwerking tussen al die verschillende partijen, overheidslagen, is dan cruciaal.”

“Ook het werken met data is ingewikkeld. Je beschikt over de gegevens, maar de belangrijkste vraag is dan, wat ga ik er mee doen?”, vertelt Veldhof. “Iemand die beleid ontwikkelt moet dan snappen wat de betekenis is van de data. Die moet dus de juiste vragen stellen om te komen tot de informatie die nodig is voor de beleidsontwikkeling. Door het experiment weten we dat zowel inhoudelijke als onderzoekstechnische expertise nodig is bij gebruikers.”

Onderbouwde keuzes

Veldhof denkt dat het instrument goede input kan bieden voor de woningbouwprogrammering. “Niet alleen voor goede koppeling tussen wonen en zorg, maar ook als het gaat om de toekomstbestendigheid van woningen; is er naar een bepaald type woning over tien jaar ook nog vraag? Wie wonen er nu in je gemeente of pand? En zie je een trend waarbij die groep groeit? Op basis van data kun je goed onderbouwde keuzes maken.” Dat is precies waar de provincie om vraagt in de lokale en regionale woonvisies. Het gebruik van de WoonZorgwijzer is daarbij niet verplicht, maar het instrument kan wel als hulpmiddel worden gebruikt.

De informatie uit de WoonZorgwijzer is aanleiding voor partijen om in gesprek te gaan over de opgaven in wijken en buurten. Dat is een mooie opbrengst van het experiment. Dan gaat het niet alleen om gemeenten en corporaties, maar ook andere partijen met vastgoed en organisaties voor zorg en welzijn. “Blijf overleggen met buurgemeenten en partijen in de wijk”, adviseert Veldhof, “En leer van hoe anderen dingen aanpakken. Zo kom je samen tot een passende en toekomstbestendige woningprogrammering.”

Op 15 november organiseren Platform31 en de provincie Zuid-Holland een slotbijeenkomst van het experiment waarin zij de belangrijkste resultaten delen met gemeenten, corporaties, zorginstellingen en andere provincies. “Het zou heel mooi zijn als heel veel partijen, vanuit verschillende perspectieven, kennisnemen van dit instrument”, benadrukt Veldhof. “Als steeds meer partijen ervan weten en steeds meer partijen het gaan gebruiken komt het ook via die wegen weer bij anderen terecht. Bovendien is wonen en zorg één van de onderwerpen waar we in het kader van regionale woonvisies aandacht voor vragen. Dus zowel in programmerende zin als in beleidsmatige zin gaan we hiermee aan de slag. En de WoonZorgwijzer is een instrument om dat zinvol te doen”.

Slotbijeenkomst experiment WoonZorgwijzer

Op 15 november is de slotbijeenkomst van het experiment Provinciale parels wonen en zorg. Tijdens deze bijeenkomst delen we de resultaten van het experiment met gemeenten, corporaties, zorgorganisaties en provincies. Bekende sprekers benaderen strategische vraagstukken rondom wonen en zorg vanuit verschillende verrassende perspectieven. En zij delen innovatieve voorbeelden. Ook kijken we nadrukkelijk naar de toekomst. Aandacht voor Wonen en Zorg houdt natuurlijk niet op na 15 november. Integendeel, het zal onverminderde aandacht en energie blijven vragen en nodig hebben, van alle betrokkenen.

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.

Meer informatie