WIL-concept integrale aanpak voor statushouders: “Niet doen wat kan, maar doen wat nodig is”

De integratie van vluchtelingen moet versneld worden, concludeerde de WRR in december 2015. Hiervoor is een integrale werkwijze noodzakelijk, en daarom is begonnen met de WIL-aanpak (Wonen, Integratie en Leefbaarheid) voor statushouders. Naast het regelen van huisvesting, staat het vinden van werk, aanleren van taal en prettig samenleven en meedoen in de buurt centraal. Een gesprek met Yvonne Roolaart, zij brengt in Schiedam het WIL-concept in de praktijk.

Door: Liang de Beer (RadarAdvies)

Statushouders

Afgelopen zomer heeft de gemeente Schiedam 50 statushouders gehuisvest in een tijdelijke woonvoorziening. Het gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA) maakt dit mogelijk. De locaties zijn bedoeld om statushouders sneller uit een AZC naar de stad te laten komen die hun door het COA is toegewezen. Schiedam heeft met het COA afgesproken in de locatie een zo homogeen mogelijke groep statushouders te vestigen. Er zijn dan ook vooral gezinnen en alleenstaande jongeren uit Syrië gekomen. “In de aanloop naar de besluitvorming in de gemeenteraad in januari 2016 is een aantal bijeenkomsten georganiseerd om omwonenden te informeren en hun vragen en zorgen te inventariseren”, vertelt Yvonne Roolaart. “Na het positieve besluit van de raad is vrij snel gestart met het Burenoverleg. Toen de statushouders deze zomer naar de locatie kwamen, hebben we een aantal informele ontmoetingen georganiseerd met de wijk. Er ontstonden meteen matches met de nieuwkomers. De statushouders krijgen al snel een volle agenda.”

WIL-coördinator

“Als WIL-coördinator ben ik locatiemanager, integratiecoach en relatiemanager tegelijkertijd”, vertelt Yvonne enthousiast. “Ik ben gemiddeld 5 dagen per week op locatie (een oude basisschool). Ik spreek de statushouders elke dag en moedig ze aan zo snel mogelijk te integreren. Tegelijkertijd probeer ik verbindingen te leggen met het welzijnswerk, vrijwilligerswerk, de sociale dienst (Stroomopwaarts), onderwijsinstellingen, ondernemers en vluchtelingenwerk.”
Het is nog niet zo makkelijk om Syrische jongeren snel aan het werk te krijgen. “Droom en werkelijkheid liggen soms ver uit elkaar. Veel jonge mensen hebben daarnaast ook nog een studiewens. Daarom proberen we vanuit de WIL-aanpak alvast een klein baantje of een andere dagbesteding te regelen, hen aan een taalmaatje te koppelen en op weg te helpen met hun inburgeringscursus.” Ondernemers in de stad zijn enthousiast om te helpen. Een hobbel is dat ambachtsmensen niet altijd de juiste papieren hebben om hier aan de slag te gaan. “We hebben samen met Stroomopwaarts georganiseerd dat zij snel hun VCA-certificaat kunnen behalen.”

Gemeenschappelijke huisvesting

Een oude basisschool is getransformeerd tot tijdelijke huisvesting met gemeenschappelijke voorzieningen. “De bewoners zijn in het begin teleurgesteld dat ze niet meteen doorstromen naar een eigen woning. Ik probeer duidelijk te maken dat ze werk moeten maken van de kansen die ze hebben om hier een nieuw leven op te bouwen. De bewoners zien ook wel dat er een heel team voor hen klaarstaat. In de eveneens verbouwde kleedkamers van de oude gymzaal zit ook een afdeling van het ROC, een ondernemer en in het pand zelf wonen studenten. De buurt bood ook spontaan hulp aan. Twee statushouders zijn nu vrijwilliger bij de lokale voetbalclub, een jongere werkt bij de plaatselijke supermarkt en een ander heeft al via een uitzendbureau gewerkt.”

Successen van integrale aanpak

“Werken en tegelijkertijd de taal leren, dat kan. Dat vind ik echt een doorbraak van het WIL-concept. Als de mensen aan het werk zijn, komen de vragen over Nederland en het Nederlands vanzelf.” De integrale aanpak kijkt ook verder. WIL-coördinator Yvonne ziet de statushouders elke dag en praat met hen over waar ze tegenaan lopen. Het gaat dan vooral om de vele paperassen en administratieve procedures die om de hoek komen kijken. En over het maken – en vooral het nakomen! – van afspraken.
In haar eigen rol kan Yvonne ook flexibeler te werk gaan en zaken anders organiseren. Door de tijdelijke huisvesting heeft ze nieuwe verbindingen tot stand gebracht met ondernemers en organisaties in de stad. Als coördinator met beide benen in de praktijk ziet ze meteen waar de integrale aanpak schuurt en welke elementen juist succesvol zijn. “We moeten niet doen wat kan, maar wat nodig is. Elke statushouder heeft een eigen aanpak nodig. WIL maakt maatwerk mogelijk.”

WIL-concept in het kort

Het WIL-concept is een ketensamenwerking van Facilicom, Incluzio, Radar Groep en Camelot Europe. Samen ontzorgen zij gemeenten en vastgoedeigenaren die locaties hebben waarbij (tijdelijk) huisvesten van statushouders (met andere doelgroepen) een optie is. WIL gaat voor een zo hoog mogelijke maatschappelijke bijdrage; Social Return on Investment (SROI) is de belangrijkste pijler met als doel (buurt)bewoners zoveel als mogelijk toe te leiden naar werk en/ of opleiding. Zij doen dit op de locaties zelf in samenwerking met de buurt, de divisies van Facilicom en met het (sociale) netwerk van desbetreffende gemeente.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Facilicom
Yvette Koedijk, Projectleider Wonen Integratie en Leefbaarheid
ykoedijk@facilicom.nl
06 2070 7867

Radar Advies
Caroline Lindner
C.Lindner@Radaradvies.nl
06 5162 3039