Wijkbedrijf Selwerd: meedoen voor jezelf én de wijk

Wijkverbetering door te leren, werken en ondernemen

In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk presenteert het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken iedere twee weken een inspirerend voorbeeld rondom het verbinden van opgaven in de wijk.

In de Groningse wijk Selwerd opende vijf jaar geleden het Wijkbedrijf Selwerd zijn deuren. Een plek van, voor en door bewoners waar leren, werken en ondernemen centraal staan. Bewoners kunnen er laagdrempelig initiatieven opzetten, zich bij een wijkinitiatief aansluiten en werkervaring opdoen. Door bij te dragen aan de leefbaarheid van hun wijk raken bewoners zelf weer verbonden met hun omgeving én hun eigen kwaliteiten. Daarom is het Wijkbedrijf een belangrijke partner voor de gemeente Groningen binnen de integrale wijkvernieuwing van Selwerd.

Download het artikel

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken

In het meerjarige Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met achttien gemeenten aan een integrale, sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale verbetering van deze wijken door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid.