Oproep: werkplaatsen wijkgericht werken

Aanmelden voor de werkplaatsen kan tot 15 oktober 2020

Het is druk in de wijk. Niet alleen komen steeds meer overheidstaken op het bordje van de gemeente te liggen – van de energietransitie tot inburgering – veel maatschappelijke initiatieven organiseren zich lokaal en rekenen op partnerschap van de gemeente. Het lokaal bestuur maakt keuzes over differentiatie naar verschillende wijken of dorpen. Hoe je zo effectief en efficiënt mogelijk invulling geeft aan deze keuzes en daarbij bewoners, wijkpartners en andere stakeholders betrekt, is een belangrijk vraagstuk binnen het wijkgericht werken.

Het wijkgericht werken wordt door veel gemeenten gezien als een veelbelovende manier om te komen tot de integrale oplossing voor verschillende deelproblemen. Maar deze manier van werken vraagt veel van de gemeentelijke organisatie. Gemeenten moeten een balans zien te vinden tussen lange termijn doelen en dagelijkse behoeften, domein specifieke ambities en integrale opgaven én je moet je verplaatsen in het gedrag en de leefwereld van de bewoner. Want wat op papier werkt, blijkt in de praktijk soms niet te lukken. Platform31 zoekt samen met het Landelijk Platform Buurtgericht werken (LPB) en A+O Fonds Gemeenten tien trio’s van gemeenteambtenaren uit de wijk en uit verschillende beleidssectoren. In het najaar van 2020 bouwen we in drie werkplaatsen met elkaar kennis op.

In de werkplaatsen zoeken we het spanningsveld op tussen gemeentelijke organisatie en de weerbarstige praktijk. We verbinden de casussen aan de strategie en structuur van jouw gemeente. En we kijken naar de rol van de wijk- en sectorale ambtenaar: Hoe kun jij bijdragen aan het versterken van de relatie tussen gemeente en wijk? Platform31 brengt elke werkplaats kennis in over bijvoorbeeld de Omgevingswet, het sociaal domein, energietransitie of het samenspel met bewoners. Deze thema’s bepalen we samen. Zo bouw je extra kennis op en kom je als trio tot een werkagenda voor de eigen organisatie en delen we de inzichten met elkaar.

Wat leveren de werkplaatsen u op?

 • Werkplaats 1 (donderdag 19 november)
  U krijgt meer inzicht in de manier waarop het wijkgericht werken is vormgegeven in de eigen gemeente (structuur, proces en cultuur).
 • Werkplaats 2 (donderdag 10 december)
  We gaan aan de slag met sociale innovatie. Hoe organiseert (en benut) u dat als wijkambtenaar? We maken een lokale agenda met gereedschappen om de organisatie van wijkgericht werken verder te helpen. De gehele gemeentelijke organisatie profiteert mee.
 • Werkplaats 3 (donderdag 28 januari)
  U krijgt inzicht in hoe u uw vaardigheden en competenties kunt inzetten om wijkgericht werken binnen de gemeentelijke organisatie beter onder de aandacht te brengen.

Wat vragen we?

 • Tien wijkambtenaren die ieder twee collega’s uit andere beleidssectoren meenemen; bij voorkeur één uit het sociaal domein en de andere uit het fysieke domein. Samen weten jullie te schakelen tussen strategie en uitvoering en ben je betrokken bij het fysieke én sociaal domein.
 • Inbreng van een eigen casus uit de wijk. Dat kan een concreet project zijn, maar ook een thema dat je gezamenlijk op wil pakken;
 • Een open en nieuwsgierige houding waarmee we elkaars rollen beter leren kennen;
 • Eigen bijdrage van € 250,00 per trio en akkoord van een bestuurder of directeur.

Aanmelden voor de werkplaatsen kan tot 15 oktober 2020. Voorafgaand hebben we een intakegesprek als onderdeel van het traject. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Meld u dan bij: